1. MVG010. Mājsaimniecības vidējais lielums kvintiļu grupās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4279 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: 1. kvintiļu grupa, 2. kvintiļu grupa, 3. kvintiļu grupa, 4. kvintiļu grupa, 5. kvintiļu grupa (5)


 2. MVG020. Vidējais bērnu skaits visās mājsaimniecībās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5095 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)


 3. MVG030. Vidējais bērnu skaits mājsaimniecībās ar bērniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5196 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: Visas mājsaimniecības ar bērniem, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)


 4. MVG040. Mājsaimniecību sadalījums pēc personu skaita (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10892 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Personu skaits mājsaimniecībā: Pavisam, Viena persona, Divas personas, Trīs personas, ..., Piecas un vairāk personas (6)


 5. MVG050. Mājsaimniecību sadalījums pēc bērnu skaita (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9597 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Bērnu skaits mājsaimniecībā: Pavisam, Nav bērnu, Viens bērns, Divi bērni, Trīs bērni un vairāk (5)


 6. MVG060. Mājsaimniecību sadalījums pēc to demogrāfiskā tipa (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14482 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Mājsaimniecības tips: Pavisam, Viena persona 16-64 gadi, Viena persona 65 un vairāk gadi, Pāris bez bērniem, ..., Citas mājsaimniecības bez bērniem (10)


 7. MVG070. Mājsaimniecību sadalījums pēc kvintiļu grupām (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15838 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., Citas mājsaimniecības bez bērniem (23)
  3. Kvintiļu grupas: Pavisam, 1. kvintiļu grupa, 2. kvintiļu grupa, 3. kvintiļu grupa, ..., 5. kvintiļu grupa (6)


 8. MVG080. Mājsaimniecības locekļu sadalījums pēc sociālekonomiskā statusa (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9923 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Sociālekonomiskais statuss: Visi mājsaimniecības locekļi, Nodarbināti, Nestrādājoši, meklē darbu, Pensijā vai priekšlaicīgi pensionējušies, Citas neaktīvas personas (5)


 9. MVG090. Mājsaimniecību struktūra pēc mājsaimniecības locekļu vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22725 Izmaiņas veiktas: 12.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Dzimums: Visi mājsaimniecības locekļi, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 16-24, 25-49, ..., 65+ (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement