1. NIG010. Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētāju

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3194 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Valūta: EUR gadā, (1)


 2. NIG020. Nabadzības riska slieksnis (ilustratīvās vērtības)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3399 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Valūta: EUR gadā, (1)
  3. Rādītāji: 1 personas mājsaimniecība, 2 pieaugušie un 2 bērni jaunāki par 14 gadiem, (2)


 3. NIG030. Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7667 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 0-59, 0-64, ..., 75+ (13)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 4. NIG040. Nabadzības riska indekss pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12061 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: 16+, 18+, 16-64, 18-64, 65+ (5)
  3. Pamatnodarbošanās statuss: PAVISAM, Strādājošie, Nestrādājošie, ..bezdarbnieki, ..., ..citas neaktīvas personas (6)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 5. NIG050. Nabadzības riska indekss pēc mājsaimniecības tipa (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6815 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Mājsaimniecības tips: Pavisam, Visas mājsaimniecības bez apgādībā esošiem bērniem, 1 personas mājsaimniecības - pavisam, 1 personas mājsaimniecības - vīrieši, ..., 3 vai vairāk pieaugušie ar apgādībā esošiem bērniem (19)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)


 6. NIG060. Nabadzības riska indekss pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9404 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 18+, ..., 75+ (7)
  3. Īpašumtiesību statuss: Pavisam, Īpašnieks vai īre netiek prasīta, Īrnieks, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 7. NIG070. Nabadzības riska indekss, kas piesaistīts konkrētam laika posmam (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3207 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Rādītājs: Nabadzības riska indekss (2004), Nabadzības riska indekss (2007), (2)


 8. NIG080. Variācija ap nabadzības riska slieksni pēc dzimuma un vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8047 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 60+, ..., 75+ (6)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Variācija: 40% no mediānas, 50% no mediānas, 70% no mediānas, (3)


 9. NIG090. Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10182 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 0-17, 16-64, ..., 65+ (8)
  3. Rādītāji: Pirms visiem sociālajiem transfertiem, Ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, Ņemot vērā visus sociālos transfertus, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 10. NIG100. Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5901 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 0-17, 16-64, ..., 75+ (9)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 11. NIG110. S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma un reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3908 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Rādītāji: Pavisam, 0-64, 65+, Rīga, ..., Latgale (9)


 12. NIG120. Džini koeficients (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3700 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Reģions: Pavisam, Rīga, Pierīga, Vidzeme, ..., Latgale (7)


 13. NIG130. Strādājošo nabadzības riska indekss pēc dzimuma un vecuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4644 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 18-24, 18-64, 25-54, ..., 65+ (6)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 14. NIG140. Strādājošo nabadzības riska indekss pēc darba laika (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3209 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Darba laiks: Strādā pilnu darba laiku, Strādā nepilnu darba laiku, (2)


 15. NIG150. Nabadzības riska indekss Latvijas reģionos pēc vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11303 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 65+, (4)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Reģions: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)


 16. NIG180. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai pēc vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4629 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 65+, (4)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 17. NIG190. Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem pēc izglītības līmeņa (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6287 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: 18+, 18-64, 65+, (3)
  3. Izglītības līmenis: Pirmsskolas, sākumskolas vai pamatskolas izglītība, Vidējā, vidējā profesionālā izglītība vai izglītība pēc vidējās, bet ne augstākā, Augstākā izglītība, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 18. NIG200. Nabadzības riska indekss pēc pilsonības un vecuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3976 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 0-17, 18-64, 65+, (4)
  3. Pilsonība: Pavisam, Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Citas valsts pilsonis, (4)


 19. NIG210. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemo darba intensitāti pēc vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4650 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 65+, (4)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement