1. NIG010. Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētāju

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2990 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Valūta: EUR gadā, (1)


  2. NIG020. Nabadzības riska slieksnis (ilustratīvās vērtības)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3188 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Valūta: EUR gadā, (1)
    3. Rādītāji: 1 personas mājsaimniecība, 2 pieaugušie un 2 bērni jaunāki par 14 gadiem, (2)


  3. NIG030. Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7058 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 0-59, 0-64, ..., 75+ (13)
    3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  4. NIG040. Nabadzības riska indekss pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10942 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: 16+, 18+, 16-64, 18-64, 65+ (5)
    3. Pamatnodarbošanās statuss: PAVISAM, Strādājošie, Nestrādājošie, ..bezdarbnieki, ..., ..citas neaktīvas personas (6)
    4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  5. NIG050. Nabadzības riska indekss pēc mājsaimniecības tipa (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6322 Izmaiņas veiktas: 28.01.2019.

    1. Mājsaimniecības tips: Pavisam, Visas mājsaimniecības bez apgādībā esošiem bērniem, 1 personas mājsaimniecības - pavisam, 1 personas mājsaimniecības - vīrieši, ..., 3 vai vairāk pieaugušie ar apgādībā esošiem bērniem (19)
    2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


  6. NIG060. Nabadzības riska indekss pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8542 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 18+, ..., 75+ (7)
    3. Īpašumtiesību statuss: Pavisam, Īpašnieks vai īre netiek prasīta, Īrnieks, (3)
    4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  7. NIG070. Nabadzības riska indekss, kas piesaistīts konkrētam laika posmam (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3173 Izmaiņas veiktas: 10.04.2019.

    1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
    2. Rādītājs: Nabadzības riska indekss (2004), Nabadzības riska indekss (2007), (2)


  8. NIG080. Variācija ap nabadzības riska slieksni pēc dzimuma un vecuma

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7304 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 60+, ..., 75+ (6)
    3. Variācija: 40% no mediānas, 50% no mediānas, 70% no mediānas, (3)
    4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  9. NIG090. Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9233 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 0-17, 16-64, ..., 65+ (8)
    3. Rādītāji: Pirms visiem sociālajiem transfertiem, Ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, Ņemot vērā visus sociālos transfertus, (3)
    4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  10. NIG100. Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5417 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 0-17, 16-64, ..., 75+ (9)
    3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  11. NIG110. S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3031 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-64, 65+, (3)


  12. NIG120. Džini koeficients (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2905 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Rādītājs: Džini koeficients, (1)


  13. NIG130. Strādājošo nabadzības riska indekss pēc dzimuma un vecuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4298 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 18-24, 18-64, 25-54, ..., 65+ (6)
    3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  14. NIG140. Strādājošo nabadzības riska indekss pēc darba laika (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3007 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Darba laiks: Strādā pilnu darba laiku, Strādā nepilnu darba laiku, (2)


  15. NIG150. Nabadzības riska indekss Latvijas reģionos pēc vecuma un dzimuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10382 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 65+, (4)
    3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
    4. Reģions: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)


  16. NIG160. Džini koeficients Latvijas reģionos (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3289 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Reģions: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)


  17. NIG170. S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss Latvijas reģionos

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3353 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Reģions: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)


  18. NIG180. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai pēc vecuma un dzimuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4319 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 65+, (4)
    3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  19. NIG190. Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem pēc izglītības līmeņa (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5834 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: 18+, 18-64, 65+, (3)
    3. Izglītības līmenis: Pirmsskolas, sākumskolas vai pamatskolas izglītība, Vidējā, vidējā profesionālā izglītība vai izglītība pēc vidējās, bet ne augstākā, Augstākā izglītība, (3)
    4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


  20. NIG200. Nabadzības riska indekss pēc pilsonības un vecuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3614 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
    2. Vecuma grupa: PAVISAM, 0-17, 18-64, 65+, (4)
    3. Pilsonība: Pavisam, Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Citas valsts pilsonis, (4)


  21. NIG21. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai dzīvo mājsaimniecībās ar zemo darba intensitāti pēc vecuma un dzimuma (%)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4310 Izmaiņas veiktas: 17.01.2019.

    1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 65+, (4)
    3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement