1. NBG010. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 34449 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), (4)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 2. NBG020. Ekonomiskās aktivitātes līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 43582 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Tautību grupa: Pavisam, Latvieši, Citas tautības, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 15-74 (20)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  4. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 3. NBG030. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 72242 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 4. NBG040. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis Latvijas reģionos (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 25114 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Rādītāji: Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  3. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 5. NBG050. Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12059 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Ienākumu veidi: Darba samaksa, Ienākumi no privātprakses, uzņēmējdarbības, Ienākumi no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem, Pensija (vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma), ..., Citi iztikas avoti (13)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 6. NBG060. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22924 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 7. NBG320. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22253 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 8. NBG330. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14727 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Statuss: PAVISAM, Skolēni, studenti, Nestrādājoši pensionāri, Personas ar invaliditāti, ilgstoši darbnespējīgās personas, ..., Citi (7)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 9. NBG340. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10716 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Darba nemeklēšanas iemesls: PAVISAM, Darba piedāvājumu gaidīšana no iepriekšējās darbavietas, Slimība vai darbnespēja, Personiski vai ģimenes apstākļi, ..., Citi iemesli (10)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 10. NBG350. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 96503 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ...darbinieki, ..., Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (7)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, ..., Nav uzrādīts (7)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 11. NBG351. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 101372 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (5)
  3. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  5. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 12. NBG360. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18487 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ...darbinieki, ..., Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (7)
  2. Papildus izglītība: PAVISAM, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, Nepiedalījās papildus apmācībās, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 13. NBG430. Nodarbinātības rādītāji Baltijas valstīs (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6845 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Valsts: Latvija, Lietuva, Igaunija, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Nodarbinātības līmenis (15-64), Bezdarba līmenis (15-74), Bezdarba līmenis (15-24), (3)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement