1. NB030c. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 111190 Izmaiņas veiktas: 16.11.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, .. nodarbinātie iedzīvotāji, .. bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (5)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  5. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 2. NB040c. Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20472 Izmaiņas veiktas: 16.11.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Ienākumu veids: Iedzīvotāju skaits - pavisam, Darba samaksa, Ienākumi no privātprakses, uzņēmējdarbības, Ienākumi no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem, ..., Citi iztikas avoti (14)


 3. NB090c. Nodarbinātie pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12263 Izmaiņas veiktas: 16.11.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Papildus izglītības apgūšana: Nodarbinātie iedzīvotāji - pavisam, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, ..lai iegūtu vai papildinātu zināšanas, kas nepieciešamas darbam, Nepiedalījās papildus apmācībās, (4)


 4. NB260c. Ekonomiski aktīvie un neaktīvie iedzīvotāji un ekonomiskās aktivitātes līmenis pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 57292 Izmaiņas veiktas: 16.11.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Rādītāji: Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (tūkst.), Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits (tūkst.), Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), Ekonomiskās aktivitātes līmenis, % (5)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, 15-24, 25-34, ..., 65-74 (8)


 5. NB270c. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14904 Izmaiņas veiktas: 16.11.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Statuss: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji - pavisam, Skolēni, studenti, Nestrādājoši pensionāri, Personas ar invaliditāti, ilgstoši darbnespējīgās personas, ..., Citi (7)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 6. NB280c. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17093 Izmaiņas veiktas: 16.11.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba nemeklēšanas iemesls: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, kas nemeklē darbu, Slimība vai darbnespēja, Personiski vai ģimenes apstākļi, Mācības, ..., Citi iemesli (9)


 7. NB300c. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11034 Izmaiņas veiktas: 16.11.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Papildu izglītība: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, Nepiedalījās papildus apmācībās, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement