1. NBG022. Bezdarba līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 40572 Izmaiņas veiktas: 15.05.2018

  1. Tautību grupa: Pavisam, Latvieši, Citas tautības, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 15-74 (20)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  4. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 2. NBG250. Bezdarbnieki pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15887 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-54, ..., 15-64 (6)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 3. NBG260. Ilgstošie bezdarbnieki pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5885 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 4. NBG261. Ilgstošā bezdarba līmenis (ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā) pēc dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3582 Izmaiņas veiktas: 23.07.2018

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 5. NBG270. Bezdarbnieki pēc darba pieredzes un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7574 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba pieredze: PAVISAM, Bija darba pieredze, Nebija darba pieredzes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 6. NBG280. Bezdarbnieki ar darba pieredzi pēc darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12401 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba pārtraukšanas iemesli: PAVISAM, Atlaida no darba vai zaudēja darbu štatu samazināšanas dēļ, Darbs bija uz laiku, Personīgi vai ģimenes apstākļi, paša slimība, ievainojums vai īslaicīga darbnespēja, Cits iemesls (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 7. NBG281. Bezdarbnieki pēc saimniecisko darbību veidu grupas pēdējā darbavietā (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8827 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Bezdarbnieki ar darba pieredzi, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Rūpniecība un enerģētika, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi (11)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 8. NBG282. Bezdarbnieki pēc profesijas pēdējā darbavietā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9263 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Profesija: BEZDARBNIEKI AR DARBA PIEREDZI, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 9. NBG290. Personas, kuras meklēja darbu, pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8756 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Statuss: Personas, kuras meklēja darbu, personas, kurām pašreiz nav darba (BEZDARBNIEKI), personas, kurām ir darbs, bet kuras meklē citu darbu (NODARBINĀTIE), (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 10. NBG291. Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29831 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Aktivitātes darba meklēšanai: BEZDARBNIEKI pēc izmantotām metodēm darba meklēšanā, kontaktēšanās ar darba devējiem, draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana, laikrakstos/žurnālos, internetā publicēto darba piedāvājumu vērtēšana, ..., citas metodes (13)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 11. NBG300. Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki pēc laika, kas pavadīts bez darba, un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11228 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Bez darba pavadītais laiks: PAVISAM, Līdz 2 gadiem, 3-4 gadus, 5-8 gadus, Ilgāk nekā 8 gadus (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 12. NBG310. Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16133 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba meklēšanas ilgums: PAVISAM, Mazāk nekā 1 mēnesi, 1-2 mēnešus, 3-5 mēnešus, ..., Ilgāk nekā 4 gadus (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 13. NBG410. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19218 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Rādītāji: Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk, Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-54, 55-74, (4)
  4. Skaits, %: Skaits (tūkst.), Īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, %, (2)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 14. NBG420. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23606 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Vecuma grupa: 15-74, 25-74, (2)
  2. Rādītāji: Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk (tūkst.), Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt (tūkst.), Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē (tūkst.), (3)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 15. NBG440. Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4918 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2017 (26)
  2. Rādītāji: Bezdarbnieku skaits, ..ilgstošo bezdarbnieku skaits (vairāk par 1 gadu), Bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits, (3)