1. NBG021. Nodarbinātības līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 44449 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Tautību grupa: Pavisam, Latvieši, Citas tautības, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 15-74 (20)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  4. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 2. NBG070. Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10172 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 3. NBG081. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida un dzimuma (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 50528 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība: pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (21)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), (4)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 4. NBG082. Nodarbinātie pēc saimniecisko darbību veidu grupas un dzimuma (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16583 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Citi pakalpojumi (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 5. NBG083. Nodarbinātie pēc saimniecisko darbību veidu grupas (NACE 2.red.) Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16246 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Nodarbinātie iedzīvotāji, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Citi pakalpojumi (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 6. NBG090. Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17800 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotāji, Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Nodarbinātības statuss: PAVISAM, Darbinieks (darba ņēmējs), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 7. NBG100. Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 28206 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 8. NBG110. Normālu un nepilnu darbalaiku nodarbinātie iedzīvotāji pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9292 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba slodze: PAVISAM, Normālu (pilnu) laiku, Nepilnu laiku, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 9. NBG111. Nepilna darbalaika iemesli pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16992 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nepilna darbalaika iemesls: PAVISAM, Mācījās, atradās apmācībās vai mācību praksē, Slimība vai darbnespēja, Nevarēja atrast darbu ar pilnu darbalaiku, ..., Citi iemesli (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 10. NBG120. Nodarbinātie pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13223 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nostrādāto stundu skaits: PAVISAM, 0 stundas, 1-39 stundas, 40 stundas, ..., Nav uzrādīts (6)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 11. NBG130. Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits pēc nodarbināto statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9106 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības statuss: PAVISAM, Darbinieks (darba ņēmējs), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 12. NBG140. Nodarbinātie pēc netipiskā darba veida un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19817 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Netipiskā darba veidi: PAVISAM, Strādāja mājās, Strādāja maiņu darbu, Darbs bija vakaros, ..., vismaz 2 svētdienas mēnesī (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 13. NBG150. Blakusdarbā nodarbinātie pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8456 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba slodze: PAVISAM, Strādāja blakusdarbā, Nestrādāja blakusdarbā, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 14. NBG160. Blakusdarbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6687 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Nostrādāto stundu skaits: PAVISAM, 0 stundas, 1-10 stundas, 11-20 stundas, ..., Nav uzrādīts (6)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 15. NBG170. Darbinieki (darba ņēmēji) pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22665 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 16. NBG180. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc darba līguma veida un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8532 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba līguma veids: PAVISAM, Darbs uz nenoteiktu laiku, Darbs uz noteiktu laiku, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 17. NBG191. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc saimnieciskās darbības veida (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8607 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Rūpniecība un enerģētika, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi (11)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 18. NBG200. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc profesijas un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 21281 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 19. NBG211. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6750 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Neto darba alga (euro): Darba ņēmēji - pavisam, Līdz 450.00, .. minimālā darba alga vai mazāk, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)


 20. NBG220. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 21985 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 21. NBG231. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc saimnieciskās darbības sektora (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7909 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A) Primārais, (B-F) Sekundārais, (G-U) Terciārais, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 22. NBG240. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc profesijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9132 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (9)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement