1. SD010c. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19229 Izmaiņas veiktas: 03.02.2021.

    1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/4.ceturksnis (84)
    2. Rādītāji: Pensionāru skaits - pavisam (vidēji mēnesī), ..vecuma pensionāri, Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits, Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro), ..., Pensionāru skaits uz 1000 iedzīvotājiem (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement