1. SD010c. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17974 Izmaiņas veiktas: 01.02.2019

    1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2018/4.ceturksnis (76)
    2. Rādītāji: Pensionāru skaits - pavisam (vidēji mēnesī), ..vecuma pensionāri, Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits, Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro), ..., Pensionāru skaits uz 1000 iedzīvotājiem (6)