1. TKG100. Tiesnešu skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5966 Izmaiņas veiktas: 18.05.2020.

  1. Tiesu instance: Pirmās instances tiesas, Apgabaltiesas, Augstākā tiesa, (3)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)
  3. Rādītāji: Pavisam, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 2. TKG110. Prokuroru skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6085 Izmaiņas veiktas: 18.05.2020.

  1. Prokuratūra: Ģenerālprokuratūra, Tiesu apgabalu prokuratūras, Rajonu un pilsētu prokuratūras, Specializētās prokuratūras, (4)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  3. Rādītāji: PAVISAM, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 3. TKG120. Advokātu un notāru skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4698 Izmaiņas veiktas: 18.05.2020.

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Skaits: Advokātu skaits, Notāru skaits, (2)
  3. Rādītāji: PAVISAM, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 4. TKG130. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7575 Izmaiņas veiktas: 18.05.2020.

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Krimināllietas/ Civillietas/ Admnistratīvās lietas: Krimināllietas, Civillietas, Administratīvās lietas, (3)
  3. Rādītāji: Saņemto lietu skaits, Pabeigto lietu skaits, ..ar spriedumu, no tām prasības apmierinātas, ..., Neizskatīto lietu skaits (8)


 5. TKG140. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6063 Izmaiņas veiktas: 18.05.2020.

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Krimināllietas/ Civillietas/ Administratīvās lietas: Krimināllietas, Civillietas, Administratīvās lietas, (3)
  3. Rādītāji: Saņemto lietu skaits, Pabeigto lietu skaits, ..1. instances spriedumi atstāti bez grozījumiem, ..1. instances spriedums atcelts vai pasludināts jauns spriedums, Neizskatīto lietu skaits (5)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement