1. VAG010. Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7419 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Visu specialitāšu ārstu skaits, Rezidenti un stažieri, Speciālisti ar augstāko medicīnisko profesionālo izglītību, Medicīnas māsas ar augstāko izglītību, ..., pārējās ambulatorās palīdzības iestādes (15)


 2. VAG150. Ārstu skaits pa specialitātēm gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12612 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Specialitāte: ĀRSTI - PAVISAM, internisti (terapeiti), ķirurgi (dažādu profilu), ginekologi, dzemdību speciālisti, ..., ģimenes ārsti (17)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 3. VAG160. Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību pa specialitātēm gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6578 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Specialitāte: PAVISAM, ārstu palīgi, feldšeri, vecmātes, medicīnas māsas, ..., rentgenoloģijas un radioloģijas māsas (6)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 4. VAG170. Slimnīcu gultu fonda specializācija vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12822 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Specializācija: GULTU SKAITS SLIMNĪCĀS, PAVISAM, terapijas, ķirurģijas, onkoloģijas un radioloģijas, ..., pārējās (17)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)