1. TRG010. Satiksmes ceļu garums gada beigās (kilometros)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7211 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Rādītāji: Valsts dzelzceļa līnijas, Tai skaitā platsliežu, No tām elektrificētas, Valsts dzelzceļa līniju garums uz 1000 km² teritorijas, km, ..., Maģistrālie gāzes vadi (14)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 2. TRG020. Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās (kilometros)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 186896 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Rādītāji: Valsts autoceļu garums, Pašvaldības autoceļu garums, Pašvaldību ielu garums, (3)
  4. Seguma veidi: Pavisam, Asfaltbetona un citi bitumizētie segumi, Šķembu un grants segumi, (3)


 3. TRG030. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27412 Izmaiņas veiktas: 20.07.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  3. Rādītāji: Izdevumi investīcijām, Uzturēšanas izdevumi, Vispārējie izdevumi, (3)


 4. TRG040. Transporta līdzekļu skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11841 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Transporta līdzekļi: Kuģi, kravas kuģi, zvejas kuģi, pasažieru kuģi, ..., Gaisa kuģi ar dzinēju (21)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 5. TRG060. Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5946 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Automobiļu skaits: Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, (1)


 6. TRG070. Reģistrēto automobiļu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13943 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  2. Transporta līdzekļi: Kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), Autobusi, Vieglie automobiļi, (3)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 7. TRG080. Reģistrēto vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumā statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8053 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 8. TRG090. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pa markām gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11346 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Marka: PAVISAM, Alfa Romeo, Audi, BMW, ..., ZAZ (40)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 9. TRG100. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pēc izlaides gada (1. janvārī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11605 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Izlaides gads: 1975 (izlaides gads), 1976 (izlaides gads), 1977 (izlaides gads), 1978 (izlaides gads), ..., 2017 (izlaides gads) (43)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)


 10. TRG110. Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15412 Izmaiņas veiktas: 10.05.2018

  1. Automobiļu veids: Kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), Autobusi, Vieglie automobiļi, (3)
  2. Automobiļa vecums un degvielas veids: Pavisam, līdz 2 gadiem, no 3 līdz 5 gadiem, no 6 līdz 10 gadiem, ..., ar dabasgāzi un naftas gāzi kā degvielas veidu (22)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)