TRG110. Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida gada beigās
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Automobiļu veids Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Automobiļa vecums un degvielas veids

Kopā 22 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 22 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
10.05.2019.
Datus sagatavoja:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Mērvienība:
skaits
Nākošā atjaunināšana
11.05.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
TRG110
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

2016. gadā stājās spēkā 2010. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1080 'Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi' 71.2. punkts: transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra, ja transportlīdzeklim, kam veicama valsts tehniskā apskate, tā nav veikta trīs gadus vai šāds transportlīdzeklis trīs gadus nav uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai.
Ar 30.12.2009. MK noteikumos „Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” ieviesta jauna norma - transportlīdzekļu izslēgšana no reģistra. Transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādos gadījumos: ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī un šo faktu apliecina informācija attiecīgās ārvalsts reģistrā (ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram) vai attiecīgās ārvalsts reģistra izsniegts dokuments; ja transportlīdzeklim piecus gadus nav veikta valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu reģistrā ar šo transportlīdzekli nav veikta neviena reģistrācijas darbība.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi