1. TRG200. Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība galvenajos transporta veidos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5983 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Rādītāji: Kravu pārvadājumi (tūkst. tonnu), Kravu apgrozība (milj. tonnkilometru), (2)
  3. Transporta veids: PAVISAM, ..dzelzceļa, ..ūdens, ..automobiļu, ..gaisa (5)


 2. TRG210. Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6610 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Satiksmes veids: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., ....no starptautiskajiem pārvadājumiem - caur Latvijas ostām (7)
  2. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)


 3. TRG220. Starptautiskie dzelzceļa kravu pārvadājumi pa valstīm, tūkst. t

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4405 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Kravu pārvadājumi: Eksporta kravu pārvadājumi, Importa kravu pārvadājumi, (2)
  2. Valsts: Pavisam, Afganistāna, Azerbaidžāna, Baltkrievija, ..., citas valstis (14)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 4. TRG230. Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa preču grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10069 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Preču grupa: Pavisam, Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti, Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze, Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra, ..., Nenosakāmas preces: preces, kuras kādu iemeslu dēļ nav identificējamas, un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās iepriekš minētās grupās (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītājs: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, Pārvadāto kravu īpatsvars, %, (3)


 5. TRG250. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5252 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Nosūtītas kravas/ Saņemtas kravas: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  2. Ostas: PAVISAM, Rīga, Ventspils, Liepāja, mazās ostas (5)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 6. TRG260. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas ostās (% no kravu apgrozības)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14396 Izmaiņas veiktas: 17.03.2017

  1. Osta: Liepājas osta, Rīgas osta, Ventspils osta, Mazās ostas, (4)
  2. Kravu veids: Celtniecības materiāli, Cukurs, Jēlnafta, Kālija sāls, ..., Pārējās kravas (21)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 7. TRG270. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas pa preču veidiem (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10642 Izmaiņas veiktas: 17.03.2017

  1. Nosūtītas kravas/ Saņemtas kravas: Nosūtītas kravas - pavisam, Naftas produkti (nosūtītas kravas), Ogles (nosūtītas kravas), Dzelzrūda (nosūtītas kravas), ..., ..No nosūtīto un saņemto kravu kopapjoma - kravas konteineros (30)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 8. TRG280. Kravu pārvadājumi ar autotransportu (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4491 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Satiksmes veidi: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., Komercpārvadājumos pārvadātas kravas (8)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 9. TRG290. Kravu pārvadājumi ar autotransportu iekšzemē pa reģioniem (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8231 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Iekraušanas reģions: PAVISAM (iekraušana), Rīgas reģions (iekraušana), Pierīgas reģions (iekraušana), Vidzemes reģions (iekraušana), ..., Latgales reģions (iekraušana) (7)
  3. Izkraušanas reģions: PAVISAM (izkraušana), Rīgas reģions (izkraušana), Pierīgas reģions (izkraušana), Vidzemes reģions (izkraušana), ..., Latgales reģions (izkraušana) (7)


 10. TRG300. Starptautiskie autotransporta kravu pārvadājumi pa valstīm (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6946 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Kravu pārvadājumi: Eksporta kravu pārvadājumi, Importa kravu pārvadājumi, (2)
  2. Valsts: Pavisam, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, ..., citas valstis (17)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 11. TRG310. Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10550 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Preču grupa: Pavisam, Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti, Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze, Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra, ..., Nenosakāmas preces: preces, kuras kādu iemeslu dēļ nav identificējamas, un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās iepriekš minētās grupās (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītājs: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, Pārvadāto kravu īpatsvars, %, (3)


 12. TRG330. Kravu apgrozība autotransportā (milj. tonnkilometri)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4515 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Satiksmes veidi: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., Kravu apgrozība komercpārvadājumos (8)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 13. TRG340. Cauruļvadu transporta darbība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3692 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2017 (26)
  2. Rādītāji: Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu, milj. t, Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu, milj. t, Transportēta gāze pa maģistrālajiem gāzes vadiem, mljrd.m³, (3)


 14. TRG350. Lidostas -Rīga- darbība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3760 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Rādītāji: Nosūtītas un saņemtas kravas (ieskaitot pastu) - pavisam, t, ..Nosūtītas kravas (ieskaitot pastu), t, ..Saņemtas kravas (ieskaitot pastu), t, (3)
  2. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)