1. TR200c. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12921 Izmaiņas veiktas: 03.12.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (71)
  2. Satiksmes veidi: Pārvadātas kravas - pavisam, tūkst. t, iekšzemes satiksmē, tūkst. t, starptautiskajā satiksmē-eksports, tūkst. t, starptautiskajā satiksmē-imports, tūkst. t, ..., Kravu apgrozība, milj. tonnkilometri (7)


 2. TR201m. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā, tūkst. t

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9758 Izmaiņas veiktas: 30.12.2020.

  1. Gads/ Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2020M11 (71)
  2. Satiksmes veidi: Pārvadātas kravas - pavisam, iekšzemes satiksmē, starptautiskajā satiksmē-eksports, starptautiskajā satiksmē-imports, ..., No starptautiskajā satiksmē pārvadātajām kravām - pārvadājumi caur ostām (6)


 3. TR210c. Kravu pārvadājumi ar autotransportu

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 21285 Izmaiņas veiktas: 03.12.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Pārvadājumu veids: Pavisam ar Latvijā reģistrētu autotransportu, tai skaitā komercpārvadājumos, (2)
  3. Rādītāji: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tonnkilometri, (2)
  4. Satiksmes veidi: Pavisam, Iekšzemes pārvadājumi, Starptautiskie pārvadājumi, ..eksporta pārvadājumi, ..., ..pārvadājumi ārvalstīs (6)


 4. TR250c. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13194 Izmaiņas veiktas: 30.10.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Rādītāji: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  3. Ostas: Pavisam, Rīga, Ventspils, Liepāja, Mazās ostas (5)


 5. TR251m. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās pa mēnešiem (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12863 Izmaiņas veiktas: 30.12.2020.

  1. Gads/ Mēnesis: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M11 (83)
  2. Rādītāji: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  3. Ostas: Pavisam, Rīga, Ventspils, Liepāja, Mazās ostas (5)


 6. TR260c. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12249 Izmaiņas veiktas: 30.10.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (43)
  2. Ostas: Rīga, Ventspils, Liepāja, mazās ostas, (4)
  3. Rādītājs: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  4. Kravu veids: beramkravas, lejamkravas, ģenerālkravas, (3)


 7. TR340c. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9551 Izmaiņas veiktas: 03.12.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (75)
  2. Rādītāji: Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu uz Ventspili, Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu uz Mažeiķiem, Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement