1. TR200c. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11677 Izmaiņas veiktas: 03.12.2018

  1. Gads/Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (63)
  2. Satiksmes veidi: Pārvadātas kravas - pavisam, tūkst. t, iekšzemes satiksmē, starptautiskajā satiksmē - tranzīts, starptautiskajā satiksmē - eksports, ..., Kravu apgrozība, milj. tonnkilometri (7)


 2. TR210c. Kravu pārvadājumi ar autotransportu

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17128 Izmaiņas veiktas: 03.12.2018

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (67)
  2. Pārvadājumu veids: Pavisam ar Latvijā reģistrētu autotransportu, tai skaitā komercpārvadājumos, (2)
  3. Rādītāji: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tonnkilometri, (2)
  4. Satiksmes veidi: Pavisam, Iekšzemes satiksmē, Starptautiskajā satiksmē, eksporta pārvadājumos, importa pārvadājumos (5)


 3. TR250c. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11982 Izmaiņas veiktas: 31.01.2019

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2018/4.ceturksnis (68)
  2. Rādītāji: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  3. Ostas: Pavisam, Rīga, Ventspils, Liepāja, Mazās ostas (5)


 4. TR251m. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās pa mēnešiem (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9890 Izmaiņas veiktas: 31.01.2019

  1. Gads/ Mēnesis: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2018M12 (60)
  2. Rādītāji: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  3. Ostas: Pavisam, Rīga, Ventspils, Liepāja, Mazās ostas (5)


 5. TR260c. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10524 Izmaiņas veiktas: 31.01.2019

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2018/4.ceturksnis (36)
  2. Ostas: Rīga, Ventspils, Liepāja, mazās ostas, (4)
  3. Rādītājs: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  4. Kravu veids: beramkravas, lejamkravas, ģenerālkravas, (3)


 6. TR340c. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8648 Izmaiņas veiktas: 03.12.2018

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu uz Ventspili, Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu uz Mažeiķiem, Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu, (3)