1. TUG200. Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucieni pa Latviju pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4240 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, Vidējie izdevumi braucienā, eiro, (3)


 2. TUG210. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni pa Latviju pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5485 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Vidējais brauciena ilgums, naktis, Izdevumi, milj. eiro, ..., Vidējie izdevumi diennaktī, eiro (6)


 3. TUG220. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos pa Latviju

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11914 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Naktsmītnes: Pavisam, Maksas naktsmītnēs, ..viesnīcas, kūrortviesnīcas, moteļi, viesu mājas, ..kempingi, atpūtas kompleksi, ..., ..citas privātās naktsmītnes (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Braucienu skaits, %, Pavadītās naktis, tūkst., Pavadītās naktis, %, Vidējais brauciena ilgums, naktis (5)


 4. TUG230. Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucieni uz ārvalstīm pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11218 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, Vidējie izdevumi braucienā, eiro, (3)


 5. TUG240. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni uz ārvalstīm pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9143 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Dzimums/ vecuma grupa: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (9)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Vidējais brauciena ilgums, naktis, Izdevumi, milj. eiro, ..., Vidējie izdevumi diennaktī, eiro (6)


 6. TUG250. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13097 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Naktsmītnes: Pavisam, Maksas naktsmītnēs, ..viesnīcas, kūrortviesnīcas, moteļi, viesu mājas, ..kempingi, atpūtas kompleksi, ..., ..citas privātās naktsmītnes (8)
  3. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Braucienu skaits, %, Pavadītās naktis, tūkst., Pavadītās naktis, %, Vidējais brauciena ilgums, naktis (5)


 7. TUG260. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24226 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Pa Latviju/ Uz ārvalstīm: Pa Latviju, Uz ārvalstīm, (2)
  3. Rādītājs: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. euro, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  5. Brauciena mērķis: Atpūtas, citi personiskie un darījumu braucieni - PAVISAM, Atpūtas un citi personiskie braucieni, Darījuma braucieni, (3)
  6. Brauciena ilgums: Pavisam, ..vienas dienas braucieni, ..vairākdienu braucieni, (3)


 8. TUG270. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26824 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Valsts: Pavisam, Apvienotā Karaliste, Baltkrievija, Francija, ..., Zviedrija (16)
  3. Rādītājs: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Kopējie izdevumi, milj. euro, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro, Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis (5)


 9. TUG280. Latvijas iedzīvotāji atpūtas un citos personiskajos braucienos pa Latviju un uz ārvalstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4872 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65 + (9)
  3. Ceļotāju skaits: Pavisam, tikai pa Latviju, tikai uz ārvalstīm, gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm, (4)


 10. TUG290. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pēc galamērķa reģiona

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4956 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Brauciena ilgums: Vairākdienu braucieni, Vienas dienas braucieni, (2)
  4. Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst., Nakšņojumu skaits, tūkst., Izdevumi, milj. eiro, (3)