1. TUG400. Tūrisma komersantu darbības raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4113 Izmaiņas veiktas: 24.04.2018

  1. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)
  2. Rādītāji: Tūrisma komersantu skaits, kas sniedza tūrisma operatoru pakalpojumus, Apkalpoto cilvēku skaits, kas iegādājās komplekso tūrisma pakalpojumu, ..uzņemti, ..izbraukuši, ..ceļojuši Latvijas robežās (5)


 2. TUG410. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18913 Izmaiņas veiktas: 24.04.2018

  1. Valsts: Pavisam, ES-28 valstis, ES-27 valstis, ES-25 valstis, ..., Citas valstis (49)
  2. Iebraukuši/ Izbraukuši: Iebraukuši, Izbraukuši, (2)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)


 3. TUG420. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3279 Izmaiņas veiktas: 24.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)