1. SRG010. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 45056 Izmaiņas veiktas: 08.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Tirgus sektora un ārpus tirgus sektora uzņēmumi: Pavisam, Pavisam (tirgus sektors), Pavisam (ārpus tirgus sektors), Fiziskas personas - saimnieciskās darbības veicējas, ..., Pašvaldību budžeta iestādes (12)


 2. SRG020. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 315268 Izmaiņas veiktas: 08.05.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, ..., Nav noteikts (726)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Tirgus sektors; ārpus tirgus sektors: Pavisam, Pavisam (tirgus sektors), Pavisam (ārpus tirgus sektors), Fiziskas personas - saimnieciskās darbības veicējas, ..., Pašvaldību budžeta iestādes (12)


 3. SRG030. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2181233 Izmaiņas veiktas: 08.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Lieluma grupa (pēc nodarbināto skaita): Pavisam, 0-9, 10-19, 20-49, ..., 250+ (6)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  4. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (111)


 4. SRG040. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18073 Izmaiņas veiktas: 08.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Rādītāji: Pavisam, komersanti, pārējie uzņēmumi, (3)


 5. SRG050. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8656 Izmaiņas veiktas: 30.04.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Nav noteikts (23)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Sektors: Pavisam, Tirgus sektors, Ārpustirgus sektors, ..komercsabiedrības, ..pārējās (5)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement