1. SRG010. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31807 Izmaiņas veiktas: 30.11.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Tirgus sektora un ārpus tirgus sektora uzņēmumi: Pašnodarbinātās personas, Zemnieku un zvejnieku saimniecības, Individuālie komersanti, Komercsabiedrības (tirgus sektors), ..., Pašvaldību budžeta iestādes (9)


 2. SRG020. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 246491 Izmaiņas veiktas: 30.11.2018

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, ..., Nav noteikts (726)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Tirgus sektors; ārpus tirgus sektors: Pašnodarbinātās personas, Zemnieku un zvejnieku saimniecības, Individuālie komersanti, Komercsabiedrības (tirgus sektors), ..., Pašvaldību budžeta iestādes (9)


 3. SRG030. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1576638 Izmaiņas veiktas: 30.11.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Lieluma grupa (pēc nodarbināto skaita): 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+ (5)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  4. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (111)


 4. SRG040. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16997 Izmaiņas veiktas: 30.11.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Rādītāji: Pavisam, komersanti, pārējie uzņēmumi, (3)


 5. SRG050. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7361 Izmaiņas veiktas: 10.07.2018

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Nav noteikts (23)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  3. Sektors: Pavisam, Tirgus sektors, Ārpustirgus sektors, ..komercsabiedrības, ..pārējās (5)