1. ING010. Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits pēc darbības veida (NACE 1.1.red.), 2001.-2006.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3867 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Inovatīvi aktīvie uzņēmumi: Inovatīvi aktīvie uzņēmumi, Inovatīvi aktīvie uzņēmumi procentos no kopējā uzņēmumu skaita, (2)
  4. Gads: 2003, 2004, 2006, (3)


 2. ING011. Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits pēc darbības veida (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4277 Izmaiņas veiktas: 13.07.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (4)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Inovatīvie uzņēmumi: Inovatīvi aktīvie uzņēmumi, Inovatīvi aktīvie uzņēmumi procentos no kopējā uzņēmumu skaita, (2)
  4. Gads: 2006-2008, 2008-2010, 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016 (5)


 3. ING020. Inovatīvi aktīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības veidiem (NACE 1.1.red.), 2003.-2006.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4093 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Inovatīvi aktīvie uzņēmumi: Apgrozījums inovatīvi aktīvajos uzņēmumos procentos no kopējā uzņēmumu apgrozījuma, Nodarbināto skaits inovatīvi aktīvajos uzņēmumos % no kopējā nodarbināto skaita uzņēmumos, (2)
  4. Gads: 2003, 2004, 2006, (3)


 4. ING021. Inovatīvi aktīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības veidiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4303 Izmaiņas veiktas: 13.07.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Inovatīvi aktīvie uzņēmumi: Apgrozījums inovatīvi aktīvajos uzņēmumos procentos no kopējā uzņēmumu apgrozījuma, Nodarbināto skaits inovatīvi aktīvajos uzņēmumos % no kopējā nodarbināto skaita uzņēmumos, (2)
  4. Gads: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)


 5. ING030. Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 1.1.red.), (milj. euro), 2003.-2006.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4863 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Gads: 2003, 2004, 2006, (3)
  4. Inovatīvi aktīvie uzņēmumi: Kopējie izdevumi inovācijām, P&A izstrādnes uzņēmumā, P&A pasūtīšana citos uzņēmumos, mašīnu un iekārtu iegāde, ārējo zināšanu iegāde (5)


 6. ING031. Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5310 Izmaiņas veiktas: 13.07.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Gads: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  4. Inovatīvi aktīvie uzņēmumi: Kopējie izdevumi inovācijām, P&A izstrādnes uzņēmumā, P&A pasūtīšana citos uzņēmumos, mašīnu un iekārtu iegāde, ..., izdevumi citām inovāciju aktivitātēm (6)


 7. ING040. Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars pēc inovāciju veida, 2006.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5857 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  2. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  3. Gads: 2008, 2010, (2)
  4. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Uzņēmumu īpatsvars (%), (2)
  5. Inovatīvi aktīvie uzņēmumi: Kopējais uzņēmumu skaits, ..inovatīvi aktīvie uzņēmumi, kuros ir produktu, procesu, nepabeigtās vai pārtrauktās inovāciju aktivitātes un tirgzinību un/vai organizatoriskās inovācijas, …ar produktu, procesu, nepabeigtām vai pārtrauktām inovācijām, …ar produktu, procesu, un nepabeigtām vai pārtrauktām inovācijām, un arī organizatoriskām un/vai tirgzinību inovācijām, ..., ..neinovatīvie uzņēmumi (6)


 8. ING050. Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars (NACE 1.1.red.), 2001.-2006.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5341 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 2003, 2004, 2006, (3)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  3. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  4. Skaits, procenti: Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits, Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars (%), (2)
  5. Inovatīvi aktīvie uzņēmumi: Inovatīvi aktīvie uzņēmumi, ..produktu inovatori, ..procesa inovatori, ..produktu un procesu inovatori, ..uzņēmumi ar vēl nepabeigtām vai pārtrauktām inovāciju aktivitātēm (5)


 9. ING051. Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7095 Izmaiņas veiktas: 13.07.2018

  1. Gads: 2006-2008, 2008-2010, 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016 (5)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Visa rūpniecība, ..apstrādes rūpniecība, Pakalpojumi, (3)
  3. Darbinieku skaits: Pavisam, 10-49, 50-249, > 250, (4)
  4. Skaits, procenti: Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits, Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars (%), (2)
  5. Inovatīvi aktīvie uzņēmumi: Inovatīvi aktīvie uzņēmumi, ..produktu inovatori, ..procesa inovatori, ..produktu un procesu inovatori, ..., ..uzņēmumi ar tikai netehnoloģiskām (tirgdarbības un organizatoriskās) inovācijām (6)