1. UFG010. Komersantu finansiālie rādītāji gada beigās (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11957 Izmaiņas veiktas: 15.05.2018

  1. Rādītāji: AKTĪVI - PAVISAM, Ilgtermiņa ieguldījumi, ..nemateriālie ieguldījumi, ..pamatlīdzekļi, ..., ..īstermiņa kreditori (28)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)


 2. UFG020. Komersantu peļņa vai zaudējumi (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3848 Izmaiņas veiktas: 15.05.2018

  1. Rādītāji: Neto apgrozījums, Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem, Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem, (3)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)


 3. UFG030. Komersantu neto apgrozījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28858 Izmaiņas veiktas: 15.05.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 4. UFG040. Komersantu peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28053 Izmaiņas veiktas: 15.05.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 5. UFG050. Komersantu aktīvi gada beigās (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 89754 Izmaiņas veiktas: 15.05.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)
  3. Aktīvi: Aktīvi, Ilgtermiņa ieguldījumi, Pamatlīdzekļi no ilgtermiņa ieguldījumiem, Pamatlīdzekļi (tai skaitā: ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi), ..., Krājumi (tai skaitā: pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi) (7)


 6. UFG060. Komersantu pasīvi gada beigās (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 74706 Izmaiņas veiktas: 15.05.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)
  3. Pasīvi: Pasīvi, Pašu kapitāls, Pamatkapitāls pašu kapitālā, Uzkrājumi, Kreditori (5)


 7. UFG070. Komersantu finanšu analīzes rādītāji (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 71296 Izmaiņas veiktas: 15.05.2018

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Rādītājs: Saistību īpatsvars bilancē (gada beigās, reizes), Īstermiņa saistību īpatsvars bilancē (gada beigās, reizes), Saistības pret pašu kapitālu (gada beigās, reizes), Kopējā likviditāte (gada beigās, reizes), ..., Finansiālā rentabilitāte pēc nodokļiem (%) (12)