1. EN010m. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18679 Izmaiņas veiktas: 25.01.2019

  1. Gads/ Mēnesis: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2018M12 (156)
  2. Rādītāji: Bruto elektroenerģijas ražošana kopā, ..hidroelektrostacijas, ..koģenerācijas stacijas, ..vēja elektrostacijas, ..., Piegādes iekšējam tirgum (8)


 2. EN020m. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16964 Izmaiņas veiktas: 25.01.2019

  1. Gads/ Mēnesis: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2018M12 (156)
  2. Rādītāji: Imports, Krājumu izmaiņas, Patēriņš, (3)
  3. Mērvienība: milj.m3, MWh, (2)


 3. EN030m. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 53138 Izmaiņas veiktas: 25.01.2019

  1. Gads/ Mēnesis: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2018M11 (155)
  2. Rādītāji: Imports, Eksports, Bunkurēšana, Transferts, ..., Statistiskās atšķirības (7)
  3. Naftas produktu veids: NAFTAS PRODUKTI - PAVISAM, Sašķidrinātā naftas gāze, Benzīns, Reaktīvā degviela, ..., Naftas kokss (9)


 4. EN040m. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16978 Izmaiņas veiktas: 25.01.2019

  1. Gads/ Mēnesis: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2018M11 (155)
  2. Kurināmā veids: Kurināmā kūdra, Akmeņogles, (2)
  3. Rādītāji: Ražošana, Imports, Eksports, Krājumu izmaiņas, Patēriņš (5)


 5. GZG010. Latvijas Republikas ģeogrāfiskais stāvoklis

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4159 Izmaiņas veiktas: 09.10.2018

  1. Rādītāji: Teritorija, km², sauszeme, ..lauksaimniecības zeme, ..mežu zeme, ..., jūras robežas garums (15)


 6. GZG011. Administratīvais iedalījums un platība 2017. gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10967 Izmaiņas veiktas: 29.02.2016

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Rādītāji: Pilsētu skaits, Platība, km2, (2)


 7. GZG012. Pilsētu un novadu skaits statistiskajos reģionos gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2831 Izmaiņas veiktas: 30.11.2015

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2010, 2014, (2)
  3. Rādītāji: Pilsētu skaits, Novadu skaits, (2)


 8. GZG020. Teritorijas augstāko punktu augstums virs jūras līmeņa (metri)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3924 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Nosaukums, Augstiene, Novads: Gaiziņkalns, Vidzemes augstiene, Madonas novads, Sirdskalns, Vidzemes augstiene, Madonas novads, Lielais Liepukalns, Latgales augstiene, Rēzeknes novads, Abrienas kalns, Vidzemes augstiene, Madonas novads, ..., Karaļu kalns, Latgales augstiene, Aglonas novads (15)


 9. GZG030. Lielākās upes

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3436 Izmaiņas veiktas: 12.01.2015

  1. Upes nosaukums, (kur ietek): Daugava (Rīgas jūras līcī), Gauja (Rīgas jūras līcī), Venta (Baltijas jūrā), Mēmele (Lielupē), ..., Salaca (Rīgas jūras līcī) (20)
  2. Garums: Kopējais garums, ..garums valsts teritorijā, (2)


 10. GZG040. Lielāko upju baseini

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2230 Izmaiņas veiktas: 12.01.2015

  1. Upes nosaukums: Daugava, Lielupe, Venta, Gauja, Salaca (5)
  2. Ūdensguves baseins: Ūdensguves baseina kopējā platība, Ūdensguves baseina platība valsts teritorijā, (2)


 11. GZG050. Lielākie ezeri

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3713 Izmaiņas veiktas: 12.01.2015

  1. Ezera nosaukums, Administratīvais rajons: Lubāns, Madonas, Rēzeknes novads, Rāznas, Rēzeknes novads, Engures, Talsu, Engures novads, Burtnieks, Burtnieku novads, ..., Ežezers, Dagdas novads (14)
  2. Rādītāji: Ezera platība (bez salām), km², Lielākais dziļums, m, Vidējais dziļums, m, (3)


 12. GZG060. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23606 Izmaiņas veiktas: 28.01.2019

  1. Pilsēta: Latvija, Rīga, Daugavpils, Liepāja, ..., Jēkabpils (8)
  2. Mērījums: Faktiski, Norma, (2)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)
  4. Rādītāji: Vidējā gaisa temperatūra, °C, Maksimālā gaisa temperatūra, °C, Minimālā gaisa temperatūra, °C, Nokrišņu summa, mm, ..., Saules spīdēšanas ilgums, stundās (7)


 13. GZG070. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16145 Izmaiņas veiktas: 22.01.2019

  1. Gads/ Mēnesis: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2018M12 (192)
  2. Mērījums: Faktiski, Norma, (2)


 14. GZG100. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7447 Izmaiņas veiktas: 27.11.2018

  1. Medījamie dzīvnieki: Aļņi, Staltbrieži, Stirnas, Meža cūkas, ..., Ondatras (15)
  2. Gads: 1991, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)


 15. GZG110. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8311 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018

  1. Medījamie dzīvnieki: Aļņi, Staltbrieži, Stirnas, Meža cūkas, ..., Ondatras (15)
  2. Sezona: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, ..., 2017/2018 (22)