1. ITMG010. Datoru / interneta pieejamība dažāda tipa mājsaimniecībās gada sākumā (% no mājsaimniecību kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10066 Izmaiņas veiktas: 31.10.2018

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  3. Dators, internets: Dators, Internets, (2)


 2. ITMG011. Iemesli, kāpēc mājsaimniecībās nav pieejams internets gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 35296 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Iemesls: Internets tiek izmantots citur, Internets nav vajadzīgs (jo nav lietderīgs, nav interesants u.tml.), Pārāk lielas iekārtu izmaksas, Pārāk lielas piekļuves izmaksas (tālrunis, DSL abonēšanas maksa u.c.), ..., Cits iemesls (norādiet) (8)
  3. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


 3. ITMG020. Ierīces interneta pieejamībai mājsaimniecībās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20788 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (8)
  3. Ierīces: Galddators, Portatīvais dators, Plaukstdators, Mobilais tālrunis ar interneta iespējām (GPRS, UMTS), ..., Spēļu pults (7)
  4. Grupa: % no mājsaimniecību kopskaita, % no mājsaimniecībām ar interneta pieslēgumu, (2)


 4. ITMG030. Interneta pieslēgumu veidi mājsaimniecībās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26754 Izmaiņas veiktas: 31.10.2018

  1. Grupa: % no mājsaimniecību kopskaita, % no mājsaimniecībām ar interneta pieslēgumu, (2)
  2. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  3. Pieslēguma veids: Šaurjoslas pieslēgums (piemēram, iezvanpieeja ar fiksēto tālruņa līniju, ISDN, GPRS), Fiksētais platjoslas pieslēgums (DSL, kabeļinternetu, optisko internetu, satelīta internetu, Wi-Fi), Mobilais bezvadu pieslēgums, izmantojot vismaz trešās paaudzes tālruni (UMTS, mobilais WiMax u.c.) vai vismaz trešās paaudzes modemu (USB modems, portatīvā datora datu karte u.c.), Platjoslas pieslēgums, (4)
  4. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)


 5. ITMG031. Interneta pieslēgumu veidi mājsaimniecībās gada sākumā, 2004.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 36634 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Pieslēguma veids: Platjoslas interneta pieslēgums, Nav platjoslas interneta pieslēgums, Nezin, Iezvanpieeja ar fiksēto tālruņa līniju vai ISDN, ..., Mobilais tālruņa tīkla platjoslas pieslēgums, izmantojot USB modemu, portatīvā datora datu karti u.c. (12)
  3. Grupa: % no mājsaimniecību kopskaita, % no mājsaimniecībām ar interneta pieslēgumu, (2)
  4. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2013 (10)