1. ITMG040. Iedzīvotāji, kuri lieto datoru/ internetu gada sākumā (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11614 Izmaiņas veiktas: 31.10.2018.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  3. Lietošanas biežums: Vispār ir lietojuši, Lieto regulāri: (vismaz reizi nedēļā), (2)
  4. Dators, internets: Datoru, Internetu, (2)


 2. ITMG050. Iedzīvotāju interneta izmantošanas vietas gada sākumā (% no personām, kas lietojušas internetu pēdējo 3 mēnešu laikā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3659 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2013 (10)
  2. Interneta izmantošanas vieta: Mājās, Darbavietā, Izglītības iestādē, Citur, (4)


 3. ITMG060. Iedzīvotāju interneta izmantošanas mērķi gada sākumā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 159023 Izmaiņas veiktas: 31.10.2018.

  1. Mērķi: E-pasta nosūtīšana vai saņemšana, Telefona sarunas, izmantojot internetu, vai video zvani internetā, izmantojot tīkla kameru, Telefona sarunas, izmantojot internetu, Video zvani internetā, izmantojot tīkla kameru, ..., Sazināšanās ar pasniedzēju vai studentiem, izmantojot izglītības tīmekļa vietnes/portālus (43)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  3. Rādītaji: No iedzīvotāju kopskaita, No interneta lietotājiem, Vīrieši, Sievietes, ..., Latgales reģions (23)


 4. ITMG070. Iedzīvotāji, kuri lieto mobilās ierīces interneta piekļuvei ārpus mājām vai darba (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20239 Izmaiņas veiktas: 31.10.2018.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Mobilās ierīces un to tīkli: Mobilais tālrunis vai viedtālrunis (smartphone), Mobilo tālruņu tīkls (piem., GPRS, UMTS), Mobilā tālruņa bezvadu tīkls (piem., Wi-Fi), Portatīvais dators, ..., Neizmanto mobilās ierīces, lai piekļūtu internetam ārpus mājām vai darba (8)


 5. ITMG140. Sadarbība ar valsts vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem izmantojot internetu, iedzīvotāju grupu dalījumā (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7748 Izmaiņas veiktas: 31.10.2018.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Sadarbības veidi: Informācijas iegūšana no mājaslapām, Veidlapu lejupielādēšana no mājaslapām, Aizpildītu veidlapu nosūtīšana tiešsaistē, izņemot e-pastus, Netiek izmantots internets sadarbībai ar valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, (4)


 6. ITMG180. Iemesli, kāpēc iedzīvotāji neizmantoja internetu, lai nostūtītu aizpildītas veidlapas valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pēdējos 12 mēnešos (% no interneta lietotājiem pēdējos 12 mēnešos attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14226 Izmaiņas veiktas: 31.10.2018.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Iemeslu veidi: Nebija vajadzības iesniegt aizpildītas veidlapas, Mājaslapā nebija pieejams šāds pakalpojums, Prasmju vai zināšanu trūkums (piem., nav zināšanu, kā lietot mājaslapu vai lietošana bija pārāk sarežģīta), Rūpes par personīgo datu aizsardzību un drošību, ..., Cits iemesls (7)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement