1. ITUG010. Datoru, interneta un mājaslapas lietošana uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10525 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Latgales reģions (25)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  3. Dators / Internets / Mājaslapa: Dators, Internets, Mājaslapa, (3)


 2. ITUG020. Uzņēmumu darbinieki, kas darbā regulāri lieto datoru un datoru ar interneta pieslēgumu (% no uzņēmumu nodarbināto kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9862 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Rādītāji: lieto datoru, lieto datoru ar interneta pieslēgumu, lieto mobilo interneta pieslēgumu, izmantojot mobilo telefonu tīklu uzņēmuma vajadzībām, (3)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)


 3. ITUG057. Interneta pieslēgumu veidi uzņēmumos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22569 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Pieslēguma veids: Platjoslas interneta pieslēgums, Fiksētais platjoslas interneta pieslēgums, Mobilais platjoslas pieslēgums, izmantojot 3G vai 4G mobilo telefonu tīklu, Cits mobilais pieslēgums, lietojot mobilo telefonu ar GSM, GPRS, EDGE, (4)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  3. Rādītāji: % no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, % no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, (2)
  4. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)


 4. ITUG060. Interneta pieslēguma lejupielādes ātrums uzņēmumos (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14280 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  3. Interneta lejupielādes ātrums: mazāk nekā 2 Mb/s, no 2 Mb/s līdz 10 Mb/s, no 10 Mb/s līdz 30 Mb/s, no 30 Mb/s līdz 100 Mb/s, 100 Mb/s vai vairāk (5)


 5. ITUG120. Uzņēmumi, kuri maksā par reklāmu internetā (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5585 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 6. ITUG130. Sociālo mediju lietošana internetā uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10487 Izmaiņas veiktas: 19.10.2017

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Sociālie mediji: sociālie tīkli, emuāri, multivides satura koplietošanas vietnes, viki vietnes, (4)


 7. ITUG131. Sociālo mediju lietošanas mērķi uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita, kuri lietoja sociālajos medijus)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9525 Izmaiņas veiktas: 19.10.2017

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2013, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. Mērķis: Popularizēt uzņēmuma tēlu vai veicināt produktu noietu, Uzzināt klientu viedokļus, atsauksmes un jautājumus un sniegt uz tiem atbildes, Iesaistīt klientus preču vai pakalpojumu attīstīšanā un pilnveidošanā, Sadarboties ar biznesa partneriem (piemēram, piegādātājiem u.c.) vai citām organizācijām (piemēram, valsts iestādēm vai nevalstiskajām organizācijām), ..., Veicināt viedokļu un zināšanu apmaiņu uzņēmuma iekšienē (6)


 8. ITUG140. Mājaslapas funkciju lietošana uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17077 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Mājaslapas funkcijas: iepazīšanās ar preču vai pakalpojumu aprakstiem, cenām, preču pasūtīšana vai rezervācija tiešsaistē, pasūtāmo preču vai pakalpojumu pielāgošana lietotāja vēlmēm, sekošana pasūtījumu statusam tiešsaistē, ..., sūdzību iesniegšana elektroniski (9)


 9. ITUG230. Uzņēmumi, kuri izmanto resursu plānošanas programmatūras paketi, lai koplietotu informāciju par uzņēmuma resursu vadību dažādās uzņēmuma iekšējās struktūrās (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6684 Izmaiņas veiktas: 19.10.2017

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)


 10. ITUG260. Darbības, ko veic uzņēmumi, kas izmanto kādu IT risinājumu, lai apstrādātu informāciju par klientiem (CRM) (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6530 Izmaiņas veiktas: 19.10.2017

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Informācijas apstrādes darbības: Iegūt, uzglabāt un padarīt pieejamu citām uzņēmuma struktūrām informāciju par klientiem, Tirgus mērķiem analizēt informāciju par klientiem, (2)


 11. ITUG270. Uzņēmumi, kuru darbiniekiem ir attālināta piekļuve uzņēmuma e-pasta sistēmai, dokumentiem vai lietojumprogrammatūrai (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5470 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 12. ITUG271. Interneta izmantošana uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4732 Izmaiņas veiktas: 31.01.2019

  1. Rādītājs: Interneta izmantošana uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām, Aizpildītu veidlapu iesniegšana, (2)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, (4)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (7)