1. ITUG190. Uzņēmumi, kuri izmanto mākoņdatošanas pakalpojumus (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6360 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  3. Rādītāji: Mākoņdatošanas pakalpojumi, Maksas mākoņdatošanas pakalpojumi, (2)


 2. ITUG200. Mākoņdatošanas pakalpojumu veidi, par kuriem uzņēmums maksā (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, kuri maksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13011 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  3. Mākoņdatošanas pakalpojumi: E-pasts, Biroja programmatūra (piemēram, teksta dokumentu, rēķintabulu rediģēšana, u.c.), Uzņēmuma datubāzes uzturēšana (hosting), Failu uzglabāšana, ..., Datu apstrādes jaudas izmantošana, lai palaistu uzņēmuma programmatūru (7)


 3. ITUG210. Faktori, kuri ierobežo uzņēmumus izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10084 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Rādītāji: % no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, kuri maksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem, % no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, kuri nemaksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem, (2)
  4. Faktori: Risks drošībai, Grūtības piekļūt datiem vai programmatūrai, Sarežģīti atteikties no pakalpojuma vai nomainīt pakalpojumu sniedzēju (tostarp bažas par datu pārnesamību), Nav skaidrības par datu atrašanās vietu, ..., Trūkst zināšanu par mākoņdatošanu (7)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement