1. ITUG080. Uzņēmumi, kas veikuši pirkumus internetā vai citos datortīklos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12284 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Rādītāji: % no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, tūkst. euro, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  4. Veids: Pavisam, ..izmantojot interneta mājaslapas vai aplikācijas, ..datortīklos, izmantojot EDI ziņojumus, (3)


 2. ITUG090. Uzņēmumi, kas pārdevuši preces vai pakalpojumus internetā vai citos datortīklos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13699 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Īpatsvars, apgrozījums: % no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, apgrozījums, tūkst. euro, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  4. Rādītāji: Pavisam, izmantojot interneta mājaslapu vai aplikācijas, izmantojot EDI ziņojumus, (3)


 3. ITUG240. Piegādātāju izcelsmes valstis, no kurām uzņēmumi iegādājušies preces vai pakalpojumus, izmantojot internetu, aplikācijas vai citus datortīklus

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6411 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2012, 2014, 2015, 2016, (4)
  3. Piegādātāju izcelsmes valsts: Latvija, Eiropas Savienības dalībvalstis (izņemot Latviju), Pārējās valstis, (3)


 4. ITUG250. Klientu izcelsmes valstis, no kurām uzņēmumi saņēmuši pasūtījumus, izmantojot interneta mājaslapu vai aplikācijas (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6758 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)
  3. Klientu izcelsmes valsts: Latvija, Eiropas Savienības dalībvalstis (izņemot Latviju), Pārējās valstis, (3)


 5. ITUG251. Uzņēmumu izsniegto/nosūtīto rēķinu formas citiem uzņēmumiem vai valsts vai pašvaldību iestādēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5866 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)
  3. Rēķinu nosūtītājs/ saņēmējs: Citi uzņēmumi, Valsts vai pašvaldību iestādes, Privātpersonas, (3)


 6. ITUG252. Uzņēmumi, kuri izsniedza/nosūtīja elektroniskā vai papīra formā rēķinus (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6860 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, (3)
  3. Nosūtīšanas/ saņemšanas veids: Elektroniski rēķini saskaņotā formātā, Elektroniski rēķini, kas nav piemēroti automātiskai apstrādei, Rēķini papīra formā, (3)