1. ITUG150. IKT/ IT speciālisti uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9991 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018.

  1. Rādītāji: Uzņēmumi, kuri nodarbina IKT/IT speciālistus, Uzņēmumi, kuri pieņēma vai mēģināja pieņemt darbā personālu, kam nepieciešamas IKT/IT speciālista prasmes, Uzņēmumi, kuriem bija grūtības aizpildīt IKT/IT speciālistu vakances, (3)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  3. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)


 2. ITUG151. IKT funkciju nodrošinājums uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20116 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018.

  1. IKT funkcijas: IKT infrastruktūras uzturēšana (serveri, datori, printeri, tīkli) uzņēmumā, Biroja programmatūras atbalsts (teksta apstrāde, izklājlapas, utt.), Uzņēmējdarbības vadības programmatūru/sistēmu izveide, Uzņēmējdarbības vadības programmatūru/sistēmu atbalsts (ERP, CRM, HR, datubāzes), ..., Drošība un datu aizsardzība (drošības pārbaudes, drošības programmatūra) (7)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  3. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  4. Nodrošinājuma veids: Pašu darbinieki, ieskaitot mātes uzņēmuma vai filiāles darbiniekus, Ārējais piegādātājs, Netika izmantots, (3)


 3. ITUG180. Uzņēmumi, kuri nodrošināja mācības, lai pilnveidotu vai papildinātu personāla IKT/IT prasmes (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7963 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Rādītāji: mācības IKT/IT speciālistiem, mācības pārējiem darbiniekiem, (2)


 4. ITUG290. Uzņēmumi, kam ir noteikta IKT drošības politika (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4609 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)


 5. ITUG300. IKT drošības politikas riski uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5408 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)
  3. Riski: datu iznīcināšana vai sabojāšana uzbrukuma vai negaidīta incidenta dēļ, konfidenciālu datu atklāšana, ielaušanās, domēnsagrozes, pikšķerēšanas vai negadījuma dēļ, IKT pakalpojumu nepieejamība, ko radījis uzbrukums no ārpuses, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement