1. ITUG150. IKT/ IT speciālisti uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9074 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Rādītāji: Uzņēmumi, kuri nodarbina IKT/IT speciālistus, Uzņēmumi, kuri pieņēma vai mēģināja pieņemt darbā personālu, kam nepieciešamas IKT/IT speciālista prasmes, Uzņēmumi, kuriem bija grūtības aizpildīt IKT/IT speciālistu vakances, (3)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  3. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)


 2. ITUG151. IKT funkciju nodrošinājums uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20051 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. IKT funkcijas: IKT infrastruktūras uzturēšana (serveri, datori, printeri, tīkli) uzņēmumā, Biroja programmatūras atbalsts (teksta apstrāde, izklājlapas, utt.), Uzņēmējdarbības vadības programmatūru/sistēmu izveide, Uzņēmējdarbības vadības programmatūru/sistēmu atbalsts (ERP, CRM, HR, datubāzes), ..., Drošība un datu aizsardzība (drošības pārbaudes, drošības programmatūra) (7)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  3. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  4. Nodrošinājuma veids: Pašu darbinieki, ieskaitot mātes uzņēmuma vai filiāles darbiniekus, Ārējais piegādātājs, Netika izmantots, (3)


 3. ITUG180. Uzņēmumi, kuri nodrošināja mācības, lai pilnveidotu vai papildinātu personāla IKT/IT prasmes (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7694 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Rādītāji: mācības IKT/IT speciālistiem, mācības pārējiem darbiniekiem, (2)


 4. ITUG290. Uzņēmumi, kam ir noteikta IKT drošības politika (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4544 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)


 5. ITUG300. IKT drošības politikas riski uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5343 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)
  3. Riski: datu iznīcināšana vai sabojāšana uzbrukuma vai negaidīta incidenta dēļ, konfidenciālu datu atklāšana, ielaušanās, domēnsagrozes, pikšķerēšanas vai negadījuma dēļ, IKT pakalpojumu nepieejamība, ko radījis uzbrukums no ārpuses, (3)