1. ZIG040. Zinātņu doktori sadalījumā pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2663 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Vecuma grupas (gadi): Pavisam, <= 34, 35-44, 45-54, ..., 65-69 (6)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 2. ZIG050. Zinātņu doktori sadalījumā pēc jomas, kurā iegūts zinātniskais grāds

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4316 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Zinātniskā joma: PAVISAM, Dabaszinātnes, fizika, ķīmija, ..., valodas un literatūra (19)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 3. ZIG070. Zinātņu doktoru ekonomiskā aktivitāte pamatdarbā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5556 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Rādītāji: Pavisam, <= 34 gadi, 35-44 gadi, 45-54 gadi, ..., zinātniskais grāds humanitāro zinātņu jomā (20)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Ekonomiskā aktivitāte: Pavisam, Nodarbinātie, darba ņēmēji, darba devēji, pašnodarbinātie, ..., Darba meklētāji un ekonomiski neaktīvie (6)


 4. ZIG080. Nodarbinātie zinātņu doktori sadalījumā pēc profesijas un zinātniskā grāda jomas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4610 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Profesija: Pavisam, Likumdevēji, vadītāji, valsts vecākās amatpersonas (1), Vecākie speciālisti (2), fiziķi, ķīmiķi, matemātiķi, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti (21), ..., Citi (10)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Zinātniskā joma: Pavisam, dabaszinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīna un veselības zinātnes, ..., humanitārās zinātnes (7)


 5. ZIG090. Zinātņu doktori sadalījumā pēc pamatdarba nodarbinātības sektora

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4065 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, zinātniskais grāds dabaszinātņu jomā, ..., zinātniskais grāds humanitāro zinātņu jomā (9)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Sektors: Pavisam, Nodarbināti, uzņēmējdarbības sektorā, valsts sektorā, ..., citā sektorā (6)


 6. ZIG100. Nodarbināto zinātņu doktoru vidējie bruto ienākumi gadā (tūkst.euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3738 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, zinātniskais grāds dabaszinātņu jomā, ..., zinātniskais grāds humanitāro zinātņu jomā (9)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Ienākumi: Vidējie bruto ienākumi, zinātņu doktoriem, kuri veica zinātnisko darbību, zinātņu doktoriem, kuri neveica zinātnisko darbību, (3)


 7. ZIG110. Nodarbināto zinātņu doktoru darba saistība ar zinātnisko jomu, kurā iegūts grāds

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3018 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Rādītāji: Pavisam, darbs ir saistīts ar doktora grāda zinātnisko jomu, darbs ir daļēji saistīts ar doktora grāda zinātnisko jomu, darbs nav saistīts ar doktora grāda zinātnisko jomu, (4)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 8. ZIG120. Zinātņu doktori kuriem ir papilddarbs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2679 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Rādītāji: NODARBINĀTIE, ZINĀTŅU DOKTORI, KURI VEIC ZINĀTNISKO DARBU, (2)
  2. Papilddarbs: Pavisam, ir vairāk nekā viens papilddarbs, ir viens papilddarbs, nav papilddarba, (4)
  3. Gads: 2009, (1)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 9. ZIG130. Zinātņu doktoru pamatdarba pašnovērtējums

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4502 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Rādītāji: Algas apmērs, Papildu labumi (apdrošināšana, dienesta tālrunis, dienesta auto, u.tml), Darba drošība darbavietā, Darbavietas atrašanās, ..., Sociālais statuss (11)
  2. Gads: 2006, 2009, (2)
  3. Novērtējums: Apmierināts, Daļēji apmierināts, Daļēji neapmierināts, Neapmierināts, (4)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 10. ZIG140. Nosacījumi par labu zinātnieka karjeras izvēlei

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4233 Izmaiņas veiktas: 11.01.2012.

  1. Nosacījumi: Pavisam, Radošs novatorisks darbs, Labi apmaksāts darbs, Papildu labumi, ..., Īpaša interese par zinātnisko darbību (12)
  2. Gads: 2009, 2010, (2)
  3. Rādītāji: Atbilžu skaits, % no atbilžu skaita, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement