1. ITG310. Uzņēmumu IKT izdevumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4371 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (18)
  2. Gads: 2011, (1)
  3. Rādītāji: tūkst. euro, euro, uz 1 uzņēmumā strādājošo, (2)


 2. ITG320. Uzņēmumu IKT ieguldījumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4498 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (18)
  2. Gads: 2011, (1)
  3. Rādītāji: tūkst. euro, % no kopējām investīcijām, (2)


 3. ITG330. Uzņēmumu IKT izdevumi sadalījumā pa preču un pakalpojumu veidiem (% no kopējiem IKT izdevumiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5590 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (18)
  2. Gads: 2011, (1)
  3. Rādītāji: Datori, to perifērās ierīces, komunikāciju ierīces, Sadzīves elektroniskās, audio un video iekārtas, dažādas IKT preču komponentes un informācijas nesēji, Standarta un pēc pasūtījuma izstrādātas programmatūras, programmatūru licences, Telekomunikāciju pakalpojumi, ..., IKT iekārtu noma vai operatīvais līzings (6)


 4. ITG340. Uzņēmumu IKT ieguldījumi sadalījumā pa preču un pakalpojumu veidiem ( % no kopējām IKT investīcijām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5272 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (18)
  2. Gads: 2011, (1)
  3. Rādītāji: Datori, to perifērās ierīces, komunikāciju ierīces, Sadzīves elektroniskās, audio un video iekārtas, dažādas IKT preču komponentes un informācijas nesēji, Standarta un pēc pasūtījuma izstrādātas programmatūras, programmatūru licences, IKT pakalpojumi un konsultācijas, (4)


 5. ITG350. Uzņēmumi, kas saviem spēkiem izstrādājuši programmatūru iekšējai lietošanai

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4835 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (18)
  2. Gads: 2011, (1)
  3. Rādītāji: % no uzņēmumu kopskaita, Darbaspēka ieguldījums cilvēkdienās, Darbaspēka izmaksas tūkst. euro, (3)


 6. ITG360. Bezmaksas koplietojamu IKT resursu izmantošana uzņēmumu grupas ietvaros (% no uzņēmumu kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4491 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (18)
  2. Gads: 2011, (1)