1. ITG230. IKT sektora uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17920 Izmaiņas veiktas: 10.08.2020.

  1. Rādītāji: Uzņēmumu skaits, Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos, Uzņēmumu peļņa pirms nodokļiem (milj. euro), Uzņēmumu nodokļi (milj.euro), ..., Pievienotā vērtība IKT sektora uzņēmumos (milj. euro) (7)
  2. IKT darbības sfēra: IKT sektors - PAVISAM, ..IKT ražošana, ..IKT vairumtirdzniecība, ..IKT pakalpojumu sniegšana, ..., ….datoru, to perifēro iekārtu un sakaru iekārtu remonts (9)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. Nodarbināto skaits: Nodarbināto skaits - pavisam, 0-9, 10-49, 50+, (4)


 2. ITG260. Saražotās un pārdotās IKT produkcijas vērtība (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3528 Izmaiņas veiktas: 02.12.2019.

  1. Produktu grupas: IKT produkti - PAVISAM, ..Datori un to perifērās iekārtas, ..Telekomunikāciju aprīkojums, ..Plaša patēriņa elektronika, ..., ..Dažādas IKT sastāvdaļas un preces (6)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


 3. ITG270. IKT produktu imports un eksports (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4726 Izmaiņas veiktas: 31.10.2019.

  1. Produktu grupas: Ārējā tirdzniecība - pavisam, ..IKT ārējā tirdzniecība, .…Datori un to perifērās iekārtas, .…Telekomunikāciju aprīkojums, ..., .…Dažādas IKT sastāvdaļas un preces (7)
  2. Rādītāji: Bilance, Eksports, Imports, (3)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement