1. ZIG010. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5482 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Sektors: PAVISAM, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2017 (24)
  3. Rādītāji: Zinātnisko iestāžu skaits, Zinātniskais personāls, (2)


 2. ZIG020. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11694 Izmaiņas veiktas: 31.08.2018

  1. Sektors: PAVISAM, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Kvalifikācija: Pavisam, zinātniskais personāls, pārējais zinātniskais personāls, ..zinātnes tehniskais personāls, ..zinātni apkalpojošais personāls (5)
  3. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  4. Rādītāji: Strādā normālu darba laiku, Strādā nepilnu darba laiku, Strādājošo skaits atbilstoši normālā darba laika ekvivalentam, (3)


 3. ZIG030. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7023 Izmaiņas veiktas: 31.08.2018

  1. Rādītāji: UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEKTORS, uzņēmumu finansējums uzņēmējdarbības sektorā, valsts finansējums uzņēmējdarbības sektorā, ārvalstu finansējums uzņēmējdarbības sektorā, ..., ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBA IZMAKSAS PROCENTOS NO IKP (19)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 4. ZIG031. Izdevumi pētniecībai sadalījumā pa sektoriem un pētījumu veidiem (tūkst. eiro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3646 Izmaiņas veiktas: 31.08.2018

  1. Sektors: Pavisam, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  3. Pētījumu veids: Pavisam, fundamentālie pētījumi, lietišķie pētījumi, eksperimentālās izstrādnes, (4)


 5. ZIG032. Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) sadalījumā pēc vecuma (strādā pilnu un nepilnu darba laiku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5504 Izmaiņas veiktas: 31.08.2018

  1. Sektors: Pavisam, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  3. Dzimums: Pavisam, Sievietes, (2)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, <25, 25-34, 35-44, ..., >65 (7)


 6. ZIG033. Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) ar zinātnisko grādu (strādā pilnu un nepilnu laiku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3035 Izmaiņas veiktas: 31.08.2018

  1. Sektors: Pavisam, Augstākās izglītības sektors, Valsts sektors, Uzņēmējdarbības sektors, (4)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)