ZIG020. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 27 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Sektors

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Kvalifikācija

Kopā 5 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
08.09.2020.
Datus sagatavoja:
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Mērvienība:
skaits
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
ZIG020
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Sektors
PAVISAM
Saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.995/2012 prasībām no 2012.gada netiek atsevišķi izdalīts.
Augstākās izglītības sektors
Saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.995/2012 prasībām no 2012.gada netiek atsevišķi izdalīts.
Valsts sektors
Saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.995/2012 prasībām no 2012.gada netiek atsevišķi izdalīts.
Uzņēmējdarbības sektors
Saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.995/2012 prasībām no 2012.gada netiek atsevišķi izdalīts.
Kvalifikācija
..zinātnes tehniskais personāls
Saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.995/2012 prasībām no 2012.gada netiek atsevišķi izdalīti.
..zinātni apkalpojošais personāls
Saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.995/2012 prasībām no 2012.gada netiek atsevišķi izdalīti.
Gads: 2018 , Sektors: PAVISAM , Kvalifikācija: Pavisam
Dati laboti 23.01.2020.
Gads: 2018 , Sektors: PAVISAM , Kvalifikācija: zinātniskais personāls
Dati laboti 23.01.2020.
Gads: 2018 , Sektors: Augstākās izglītības sektors , Kvalifikācija: Pavisam
Dati laboti 23.01.2020.
Gads: 2018 , Sektors: Augstākās izglītības sektors , Kvalifikācija: zinātniskais personāls
Dati laboti 23.01.2020.