ENG020. Energy balance, TJ, thsd toe (NACE Rev.2)
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

Unit Select at least one value

Total 2 Selected

Search

Indicator Select at least one value

Total 51 Selected

Search

Year Select at least one value

Total 12 Selected

Search

Energy resources Select at least one value

Total 39 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1 000 000)

Presentation on screen is limited to 200 000 rows and 50 000 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1 000 000
Contact and information

Information

Latest update
10/2/2020
Contact
Environment and Energy Statistics Section
Unit
TJ; thsd toe
Source
Central Statistical Bureau of Latvia
Matrix
ENG020
Footnotes

Footnotes

Detailed information
Explanation of symbols in database
Energy resources
Natural gas
PĀRVEIDOŠANAS KOEFICIENTI UZ TJ
2008 - 33.525
2009 - 33.623
2010 - 33.670
Charcoal
Kokogļu kopējais patēriņš ir negatīvs (Ražošana + Imports - Eksports + Krājumu izmaiņas + Statistiskās atšķirības), jo kokogles tiek ražotas no malkas, tāpēc to ražošana ir parādītā Pārveidošanās sektora kokogļu ražošanas pozīcijā. Šajā gadījumā kokogļu bilance tiek aprēķināta sekojoši: Pārveidošanas sektorā saražotais kokogļu daudzums + Imports - Eksports + Krājumu izmaiņas + Statistiskās atšķirības = Gala patēriņš.
Bioethanol
PĀRVEIDOŠANAS KOEFICIENTI UZ TJ
2008 - 0.0268
2009 - 0.0268
2010 - 0.0268
Biodiesel
PĀRVEIDOŠANAS KOEFICIENTI UZ TJ
2008 - 0.0372
2009 - 0.0372
2010 - 0.0372
Year: 2018 , Energy resources: Peat
Data corrected on 02.10.2020.