ENG050. Production, imports, exports and consumption of renewable energy resources, charcoal and wastes, in natural units (NACE Rev.2)
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

Indicator Select at least one value

Total 50 Selected

Search

Year Select at least one value

Total 12 Selected

Search

Energy resources Select at least one value

Total 14 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1 000 000)

Presentation on screen is limited to 200 000 rows and 50 000 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1 000 000
Contact and information

Information

Latest update
9/2/2020
Contact
Environment and Energy Statistics Section
Unit
in natural units
Source
Central Statistical Bureau of Latvia
Matrix
ENG050
Footnotes

Footnotes

Detailed information
Explanation of symbols in database
Energy resources
Charcoal, thsd tons
Kokogļu kopējais patēriņš ir negatīvs (Ražošana + Imports - Eksports + Krājumu izmaiņas + Statistiskās atšķirības), jo kokogles tiek ražotas no malkas, tāpēc to ražošana ir parādītā Pārveidošanās sektora kokogļu ražošanas pozīcijā. Šajā gadījumā kokogļu bilance tiek aprēķināta sekojoši: Pārveidošanas sektorā saražotais kokogļu daudzums + Imports - Eksports + Krājumu izmaiņas + Statistiskās atšķirības = Gala patēriņš.
Indicator: Production of primary energy resources (+) , Year: 2013 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: Production of primary energy resources (+) , Year: 2015 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: Imports (+) , Year: 2013 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: Exports (-) , Year: 2013 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: Exports (-) , Year: 2015 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: Stock changes (+) , Year: 2013 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: Gross energy consumption , Year: 2015 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: Final consumption , Year: 2015 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: ..Transport , Year: 2015 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017
Indicator: ...road transport , Year: 2015 , Energy resources: Biodiesel, thsd tons
Data corrected on 03.02.2017