1. ATG010. Eksports un imports pa valstu grupām (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10679 Izmaiņas veiktas: 13.02.2020.

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2018 (27)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Valstu grupa: PAVISAM, ES-15, ES-25, ES-27, ..., Eirozona-19 (8)


 2. ATG020. Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro), 1993.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 54029 Izmaiņas veiktas: 11.06.2019.

  1. Valsts: PAVISAM, EIROPA, AD Andora, AL Albānija, ..., QZ - Nav norādīts komerciālu vai militāru iemeslu dēļ (tirdzn. ar trešām valstīm) (247)
  2. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2014 (22)
  3. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)


 3. ATG051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 191599 Izmaiņas veiktas: 13.02.2020.

  1. Sadaļas: PAVISAM, I Dzīvnieki un lopkopības produkcija (1.-5. nodaļas), II Augu valsts produkti (6.-14. nodaļas), III Tauki un eļļas (15.nodaļa), ..., 00. Pārējās preces (23)
  2. Valsts: Pavisam, Eiropa, AD - Andora, AL - Albānija, ..., QW - Bez sadalījuma pa valstīm (tirdzn. ar trešajām valstīm) (226)
  3. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  4. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)


 4. ATG052. Sezonāli un kalendāri izlīdzināta preču eksporta un importa vērtība (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7272 Izmaiņas veiktas: 17.02.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Rādītāji: Sezonāli un kalendāri izlīdzinātā vērtība, Vērtība bez sezonālās un kalendārās izlīdzināšanas, (2)
  3. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  4. Valstu grupa: Pavisam, ES-28, Trešās valstis, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement