1. ATG013. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida 2008. gadā (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19219 Izmaiņas veiktas: 09.09.2016.

  1. Gads: 2008, (1)
  2. Eksportētāja galvenais darbības veids (NACE 1.1. red.): Pavisam, 01 - Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi, 02 - Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistīti pakalpojumi, 05 - Zvejniecība, zivkopība un ar to saistīti pakalpojumi, ..., Uzņēmumi un matemātiskais pierēķins, kas nav sadalīti pa NACE1.1.red. nodaļām (53)
  3. Preču sadaļa (KN): Pavisam, Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), Augu valsts produkti (II), Tauki un eļļas (III), ..., Bez sadalījuma (23)


 2. ATG014. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida 2008. gadā (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17467 Izmaiņas veiktas: 09.09.2016.

  1. Gads: 2008, (1)
  2. Importētāja galvenais darbības veids (NACE 1.1. red.): Pavisam, 01 - Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi, 02 - Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistīti pakalpojumi, 05 - Zvejniecība, zivkopība un ar to saistīti pakalpojumi, ..., Uzņēmumi un matemātiskais pierēķins, kas nav sadalīti pa NACE1.1.red. nodaļām (56)
  3. Preču sadaļa (KN): Pavisam, Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), Augu valsts produkti (II), Tauki un eļļas (III), ..., Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI) (22)


 3. ATG015. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst.euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 288767 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  3. Galvenais darbības veids (NACE 2. red.): Pavisam, 01-Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, 02-Mežsaimniecība un mežizstrāde, 03-Zivsaimniecība, ..., Bez sadalījuma pa nozarēm (91)
  4. Preču sadaļa (KN): Pavisam, Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), Augu valsts produkti (II), Tauki un eļļas (III), ..., Preces, kas nav norādītas komerciālu iemeslu dēļ (XXIII) (24)


 4. ATG030. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA2010 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14171 Izmaiņas veiktas: 13.02.2020.

  1. Preču kategorijas: Kapitālpreces (41, 521), Starppatēriņa preces (111, 121, 21, 22, 31, 322, 42, 53), Patēriņa preces (112, 122, 522, 61, 62, 63), BEC 4.red. klasifikācijas kategorijas - pavisam, ..., (7) Pārējās preces, kuras nav norādītas citur (23)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 5. ATG060. Svarīgākās preces Latvijas eksportā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11465 Izmaiņas veiktas: 13.02.2020.

  1. Prece (KN): Eksports pavisam, Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis, kg, Piens, krējums un piena produkti, izņemot sviestu, sieru un biezpienu, kg, Sviests, kg, ..., Mēbeles, ieskaitot matračus un gultas piederumus, kg (46)
  2. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. Mērvienība: Daudzums, EUR, (2)


 6. ATG070. Svarīgākās preces Latvijas importā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13007 Izmaiņas veiktas: 28.08.2019.

  1. Prece (KN): Imports pavisam, Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (izņemot subproduktus), kg, Svaiga, atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa un subprodukti, kg, Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis, kg, ..., Mēbeles, ieskaitot matračus un gultas piederumus, kg (56)
  2. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. Mērvienība: Daudzums, EUR, (2)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement