ATG015. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst.euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Preču plūsma Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 11 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Galvenais darbības veids (NACE 2. red.)

Kopā 91 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Preču sadaļa (KN)

Kopā 24 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
28.02.2020.
Datus sagatavoja:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Mērvienība:
Tūkst. euro
Nākamā atjaunināšana
28.08.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
ATG015
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Centrālā statistikas pārvalde informē, ka sakarā ar jaunu respondentu iesniegtu informāciju, tiek mainīti eksporta dati 88. nodaļā (Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas) par 2018. gada 4. ceturksni. Kopējā preču eksporta vērtība 2018. gada oktobrī mainās no 1204.5 milj. eiro uz 1217.4 milj. eiro, novembrī - no 1213.6 milj. eiro uz 1217.9 milj. eiro, decembrī - no 974.7milj. eiro uz 985.2 milj. eiro.
Gads
2019
Provizoriski dati.
Galvenais darbības veids (NACE 2. red.)
Nav norādīts pa nozarēm komerciālu iemeslu dēļ
Eksports:
Eksportētāji, kuriem CSP Uzņēmumu reģistrā nav NACE koda. Matemātiskais pierēķins par eksportētājiem, kas nav iekļauti INTRASTAT sistēmā (tirdzniecība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm), un par respondentu neatbildētību nav sadalīts pa NACE 2.red. nodaļām.
Nav norādīts pa nozarēm komerciālu iemeslu dēļ
Imports:
Importētāji, kuriem CSP Uzņēmumu reģistrā nav NACE koda. Matemātiskais pierēķins par importētājiem, kas nav iekļauti INTRASTAT sistēmā (tirdzniecība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm), un par respondentu neatbildētību nav sadalīts pa NACE 2.red. nodaļām.