AT030c. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA2010 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Preču kategorijas Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 23 Atlasītās vērtības

Meklēt

Preču plūsma Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītās vērtības

Meklēt

Gads/ Ceturksnis Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 56 Atlasītās vērtības

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 500 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 500 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
09.04.2019.
Datus sagatavoja:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Mērvienība:
Tūkst. EUR
Nākošā atjaunināšana
10.05.2019.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
AT030c
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Respondentu iesniegto būtisko labojumu dēļ tika mainīti iepriekš publicētie dati par preču ārējo tirdzniecību 2017. gadā. Neplānoti revidētie 2017. gada mēnešu un ceturkšņu dati tika publicēti 2018. gada 10. oktobrī, bet kopumā par 2017.gadu - līdz 31. oktobrim.
ESA95 - Eiropas kontu sistēma
BEC 4.red. - ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija
BEC 4.red. preču kategoriju sadalījums pa galvenajām Nacionālo kontu sastāvdaļām:
Kapitālpreces 41, 521
Starppatēriņa preces 111, 121, 21, 22, 31, 322, 42, 53
Patēriņa preces 112, 122, 522, 61, 62, 63
Kategorijas 321 un 51 ir izdalītas atsevišķi, jo šīs preces plaši tiek izmantotas gan ražošanas, gan mājsaimniecību galapatēriņam.
Kategorijā 7 ir apkopotas preces, kuras pēc būtības nav iespējams sagrupēt pēc gala patēriņa veida.

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Gads/ Ceturksnis
Gada datus veido ceturkšņu datu summa. Pēdējā gada dati var būt par nepilnu laikposmu.
Gads/ Ceturksnis
2018/1.ceturksnis
Provizoriski dati
2018/2.ceturksnis
Provizoriski dati
2018/3.ceturksnis
Provizoriski dati
2018/4.ceturksnis
Provizoriski dati