AT070m. Svarīgākās preces Latvijas importā
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Prece (KN)

Kopā 56 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads/ Mēnesis Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 56 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Mērvienība Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
10.10.2019.
Datus sagatavoja:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Mērvienība:
.
Nākamā atjaunināšana
12.11.2019.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
AT070m
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Tabulā lietotie apzīmējumi KN kodu pierakstā:
intervāls 3303-3307;
uzskaitījums 4408_4412;
visi kodi norādītajā intervālā, izņemot, 77 tiek apzīmēti šādi 74-81_X_77
Prece (KN)
220421-220429 Dabiskie vīnogu vīni, l
Līdz 2016. gadam KN kods 220421 un 220429
27101241-27101250 Motorbenzīni (izņemot aviācijas benzīnu), tūkst. l
Līdz 2019. gadam KN kodi 27101241-27101259
440711-440719 Skujkoku zāģmateriāli, m3
Līdz 2016. gadam KN kods 440710
Gads/ Mēnesis
2019M01
Provizoriski dati
2019M02
Provizoriski dati
2019M03
Provizoriski dati
2019M04
Provizoriski dati
2019M05
Provizoriski dati
2019M06
Provizoriski dati
2019M07
Provizoriski dati
2019M08
Provizoriski dati