ATD200. Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro, KN 2 zīmēs)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

VIRZIENS Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

VALSTS

Kopā 241 Atlasītie rādītāji

Meklēt

PRECE

Kopā 101 Atlasītie rādītāji

Meklēt

PERIODS Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 234 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
09.08.2019.
Datus sagatavoja:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Mērvienība:
euro
Nākošā atjaunināšana
10.09.2019.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
ATD200
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Līdz 2012.g. dati pārvērsti no latiem uz eiro, izmantojot agregētos datus (1 euro = 0.702804 LVL).
Centrālā statistikas pārvalde paziņo, ka 2019. gada 11. jūnijā tika mainīti iepriekš publicētie dati par elektroenerģijas eksportu un importu, sākot ar datiem par 2014. gadu, kad lielākā daļa uzņēmumu tirdzniecības darījumus ar elektroenerģiju sāka veikt, izmantojot Eiropas elektroenerģijas biržas “Nord Pool Spot AS” starpniecību.
Pielietojot jauno metodoloģiju iepriekšējo datu harmonizācijas veikšanai un turpmākajai elektroenerģijas uzskaitei, ir izmantoti šādi datu avoti:
- pārvades sistēmas operatora ikmēneša informācija par elektroenerģijas pārvadi pāri Latvijas robežai (ieskaitot transportēto caur valsti) sadalījumā pa partnervalstīm. Tas nozīmē elektroenerģijas fiziskās plūsmas daudzumu, izteiktu MWh;
- elektroenerģijas biržas norādītā mēneša vidējā cena elektroenerģijas fiziskās plūsmas vērtības aprēķiniem eiro.
PERIODS
2019M01
Provizoriski dati.
2019M02
Provizoriski dati.
2019M03
Provizoriski dati.
2019M04
Provizoriski dati.
2019M05
Provizoriski dati.
2019M06
Provizoriski dati.