PCG011. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (ECOICOP)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Grupas un apakšgrupas (ECOICOP) Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 300 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 6 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
11.02.2020.
Datus sagatavoja:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Mērvienība:
.
Nākamā atjaunināšana
10.02.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
PCG011
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē:
1) No 2016. gada 1. janvāra Patēriņa cenu indeksa, Saskaņotā patēriņa cenu indeksa un Nemainīgās nodokļu likmes saskaņotā patēriņa cenu indeksa aprēķiniem tiek lietota Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācija (turpmāk - ECOICOP).
Jaunā klasifikācija nodrošina datu lietotājus ar cenu indeksiem detalizētākā griezumā (līdz pat apakšklašu līmenim atsevišķām grupām). ECOICOP aizstās līdz šim izmantoto COICOP klasifikāciju. Cenu indeksi atbilstoši COICOP klasifikācijai par periodiem līdz 2015. gadam datu lietotājiem būs pieejami CSP datubāzēs arī turpmāk.
Pāreja uz jauno klasifikāciju neietekmē līdzšinējos datus, jo ECOICOP un COICOP klasifikāciju struktūras sakrīt līdz klašu līmenim.
2) Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam.
ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi