1. PC010m. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 25920 Izmaiņas veiktas: 12.01.2021.

  1. Gads/ Mēnesis: 1991M01, 1991M02, 1991M03, 1991M04, ..., 2020M12 (360)


 2. PC011c. Patēriņa cenu indeksi (1990.gads=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11890 Izmaiņas veiktas: 12.01.2021.

  1. Gads/Ceturksnis: 1991/1.ceturksnis, 1991/2.ceturksnis, 1991/3.ceturksnis, 1991/4.ceturksnis, ..., 2020/4.ceturksnis (120)


 3. PC021m. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2347866 Izmaiņas veiktas: 12.01.2021.

  1. Gads/ Mēnesis: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2020M12 (300)
  2. Grupas un apakšgrupas (ECOICOP): VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI, Visas preces, Pārtika, alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi, Nepārtikas preces, ..., Cita veida maksas un pakalpojumi (300)
  3. Cenu pārmaiņas: 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100, (4)


 4. PC041m. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 1537575 Izmaiņas veiktas: 12.01.2021.

  1. Gads/ Mēnesis: 1998M01, 1998M02, 1998M03, 1998M04, ..., 2020M12 (276)
  2. Grupas un apakšgrupas (ECOICOP): Visas preces un pakalpojumi, Visas preces, Pārtika, alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi, Nepārtikas preces, ..., Cita veida maksas un pakalpojumi (300)
  3. Cenu pārmaiņas: Pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem (%), Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)


 5. PC042m. Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 131407 Izmaiņas veiktas: 12.01.2021.

  1. Preces un pakalpojumi: Rīsi, 1 kg, Griķi, 1 kg, Auzu pārslas, 1 kg, Kviešu milti, 1 kg, ..., Dabasgāze (patēriņš virs 500m3), 100 m3 (105)
  2. Gads/ Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2020M12 (192)


 6. PC050m. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 1967431 Izmaiņas veiktas: 13.01.2021.

  1. Cenu pārmaiņas: 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), Pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem (%), (4)
  2. Grupas un apakšgrupas (ECOICOP): Visas preces un pakalpojumi, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Pārtika, Maize un graudaugi, ..., Cita veida maksas un pakalpojumi (296)
  3. Gads/ Mēnesis: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2020M12 (300)


 7. PC060m. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 929632 Izmaiņas veiktas: 13.01.2021.

  1. Cenu pārmaiņas: Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), 2015=100, (3)
  2. Grupas un apakšgrupas (ECOICOP): Visas preces un pakalpojumi, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Pārtika, Maize un graudaugi, ..., Cita veida maksas un pakalpojumi (296)
  3. Gads/ Mēnesis: 2005M12, 2006M01, 2006M02, 2006M03, ..., 2020M12 (181)


 8. PC070c. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11681 Izmaiņas veiktas: 14.12.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (59)
  2. Grupas: Mājokļi kopā (H.1.), Jaunie mājokļi (H.1.1.), Lietotie mājokļi (H.1.2.), (3)
  3. Rādītājs: 2010=100, 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 9. PC080c. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7553 Izmaiņas veiktas: 23.12.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (43)
  2. Rādītājs: 2010=100, 2015=100, (2)
  3. Grupas: Īpašnieku, kas apdzīvo mājokli, mājokļa izdevumi (O.1.), Mājokļu iegāde (O.1.1.), Mājokļu īpašumtiesības (O.1.2.), (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement