PC050m. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Cenu pārmaiņas Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Grupas un apakšgrupas (ECOICOP) Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 296 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads/ Mēnesis Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 300 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
13.01.2021.
Datus sagatavoja:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Mērvienība:
procentos
Nākamā atjaunināšana
12.02.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
PC050m
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Ar (U) atzīmētajām vērtībām Covid-19 ietekmē aprēķins balstās uz būtisku ( > 50 % no kopēja cenu skaita ) imputāciju skaitu. Detalizētāka informācija par imputācijām un izmantotajām metodēm PCI preses ziņojumā par attiecīgo periodu.
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē:
Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam.
ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi