1. RC010m. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 764811 Izmaiņas veiktas: 21.07.2020.

  1. Gads/ Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M06 (246)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red)/ Ražošanas pamatgrupējums: (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Īslaicīga patēriņa preces (39)
  3. Rādītājs: 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)
  4. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizēta produkcija, Eksportētā produkcija, Eksportētā produkcija eirozonas valstīs, Eksportētā produkcija ārpus eirozonas valstīs (5)


 2. RC011c. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 262164 Izmaiņas veiktas: 21.07.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (82)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red)/Ražošanas pamatgrupējums: (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Īslaicīga patēriņa preces (39)
  3. Rādītājs: 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)
  4. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizēta produkcija, Eksportētā produkcija, Eksportētā produkcija eirozonas valstīs, Eksportētā produkcija ārpus eirozonas valstīs (5)


 3. RC040c. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 55767 Izmaiņas veiktas: 15.06.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (57)
  2. Nozare (NACE 2.red): Kravu pārvadājumi pa autoceļiem, Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība, Kravu iekraušana un izkraušana, Pasta un kurjeru darbība, ..., Uzkopšanas darbības (17)
  3. Rādītājs: 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)


 4. RC061m. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 44469 Izmaiņas veiktas: 27.07.2020.

  1. Gads/ Mēnesis: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2020M06 (126)
  2. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)
  3. Rādītāji: Svari, 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 5. RC070m. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pa mēnešiem (2015=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20102 Izmaiņas veiktas: 27.07.2020.

  1. Gads/ Mēnesis: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2020M06 (138)
  2. Resursi: Būvniecība - pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)


 6. RC080c. Būvniecības izmaksu indeksi pa ceturkšņiem (2015=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13030 Izmaiņas veiktas: 27.07.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 1991/1.ceturksnis, 1991/2.ceturksnis, 1991/3.ceturksnis, 1991/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (118)


 7. RC082c. Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem pa ceturkšņiem (2015=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22985 Izmaiņas veiktas: 27.07.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (42)
  2. Resursi: Pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)
  3. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)


 8. RC091c. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22685 Izmaiņas veiktas: 27.07.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (42)
  2. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)
  3. Rādītāji: Svari, 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 9. RC101m. Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16924 Izmaiņas veiktas: 27.07.2020.

  1. Gads/ Mēnesis: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2020M06 (126)
  2. Rādītāji: 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)


 10. RC102c. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2015=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9632 Izmaiņas veiktas: 05.06.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (57)
  2. Rādītāji: Būvniecības izmaksu indekss (B320), Materiālu izmaksu indekss (B321), Darbaspēka izmaksu indekss (B322), (3)


 11. RC110m. Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 523614 Izmaiņas veiktas: 15.07.2020.

  1. Virziens: Importa vienības vērtības indekss, Eksporta vienības vērtības indekss, (2)
  2. Tirgus zona: Pavisam, Eirozona, Ārpus eirozonas, (3)
  3. CPA iedaļas un nodaļas/ Ražošanas pamatgrupējums: PAVISAM, (A) LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI, (01) Lauksaimniecības un medniecības produkti un saistītie pakalpojumi, (02) Mežkopības un mežizstrādes produkti un saistītie pakalpojumi, ..., Īslaicīga patēriņa preces (40)
  4. Rādītāji: Svari (%), 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo mēnesi (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi (%), (4)
  5. Gads/ Mēnesis: 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, ..., 2020M05 (113)


 12. RC120c. Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 176498 Izmaiņas veiktas: 15.05.2020.

  1. Virziens: Importa vienības vērtības indekss, Eksporta vienības vērtības indekss, (2)
  2. Tirgus zona: Pavisam, Eirozona, Ārpus eirozonas, (3)
  3. CPA iedaļas un nodaļas/ Ražošanas pamatgrupējums: PAVISAM, (A) LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI, (01) Lauksaimniecības un medniecības produkti un saistītie pakalpojumi, (02) Mežkopības un mežizstrādes produkti un saistītie pakalpojumi, ..., Īslaicīga patēriņa preces (40)
  4. Rādītāji: Svari (%), 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo ceturksni (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni (%), (4)
  5. Gads/ Ceturksnis: 2011/1.ceturksnis, 2011/2.ceturksnis, 2011/3.ceturksnis, 2011/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (37)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement