IK10_110c. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš pa ceturkšņiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads/ Ceturksnis Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 98 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Vērtības Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Darbības veids (NACE 2.red.) Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 16 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
30.08.2019.
Datus sagatavoja:
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Mērvienība:
tūkst. euro
Nākamā atjaunināšana
21.10.2019.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
IK10_110c
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Ņemot vērā, ka ir precizēti IKP rādītāju gada līmeņi, bet ceturkšņu dalījums vēl nav ticis pārrēķināts, veidojas atšķirības starp gada datu tabulās publicētajiem datiem un ceturkšņu summām. Nacionālo kontu sezonāli neizlīdzināto rādītāju ceturkšņu dalījums tiks publicēts 21. oktobrī. Laikrindu ceturkšņu dalījums iekļaus visas gada datu revīzijas. Tiks mainīta gada datu pārdales metode un ieviesta optimālā laikrindu pārdale, kas balstīta uz «Denton-Cholette» pārdales algoritma. Vienlaicīgi notiks arī atsauces gada maiņa no 2010. gada uz 2015. gadu. Sezonāli koriģētās laikrindas tiks publicētas 30. oktobrī.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi