1. IKG10_110. Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16831 Izmaiņas veiktas: 30.12.2019.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., ar Latvijas iedzīvotājiem ārpus Latvijas saražotais (17)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Rādītāji: Pavisam, tūkst. euro, Pavisam, īpatsvars procentos, Uz vienu iedzīvotāju, euro, (3)


 2. IKG10_120. Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 173286 Izmaiņas veiktas: 30.12.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B,C,D,E) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (S,T) Citi pakalpojumi. Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (28)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  4. Rādītāji: faktiskajās cenās; tūkst. euro, īpatsvars, %, (2)


 3. IKG10_130. Kopējā pievienotā vērtība statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pa darbības veidiem un reģionu, republikas pilsētu īpatsvars (faktiskajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 170883 Izmaiņas veiktas: 30.12.2019.

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B,C,D,E) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (S,T) Citi pakalpojumi; mājsaimniecību kā darba devēju darbība (28)
  3. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  4. Rādītāji: faktiskajās cenās; tūkst. euro, īpatsvars, %, (2)


 4. IKG10_140. Statistisko reģionu (NUTS 3) IKP uz vienu iedzīvotāju dispersija (faktiskajās cenās; procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3123 Izmaiņas veiktas: 30.12.2019.

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement