1. IK10_130c. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 218662 Izmaiņas veiktas: 20.04.2020.

    1. Gads/ Ceturksnis: 1999/1.ceturksnis, 1999/2.ceturksnis, 1999/3.ceturksnis, 1999/4.ceturksnis, ..., 2019/4.ceturksnis (84)
    2. Sektors: S2 Pārējā pasaule, S13 Vispārējā valdība, (2)
    3. Izlietošana, resursi, balansposteņi: Izlietošana, Resursi, Balansposteņi, (3)
    4. Rādītāji: Preču un pakalpojumu eksports, Preču eksports, Pakalpojumu eksports, Preču un pakalpojumu imports, ..., Neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-) (59)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement