IVG041. Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas (faktiskajās cenās, tūkst. euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 5 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Teritoriālā vienība Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 9 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Darbības veids (NACE 2. red.)

Kopā 20 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
18.04.2019.
Datus sagatavoja:
Uzņēmuma finanšu un investīciju statistikas daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
IVG041
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Standartkļūda - izlases veida apsekojumā novērtējumi, kas vispārināti pret visu populāciju, var atšķirties no rezultātiem, ja tiktu veikts pilns apsekojums. Standartkļūda (standard error) ir izlases kļūdu raksturojošs rādītājs, kas ir arī kā izejas vērtība citu kvalitātes rādītāju aprēķiniem, arī absolūtajai un relatīvajai kļūdas robežai.
Absolūtā kļūdas robeža raksturo aprēķinātās vērtības novirzi no faktiskās vērtības (ar ticamības līmeni 95%). Tas nozīmē, ka faktiskā vērtība 95 gadījumos no simta atrodas intervālā, kas ir no aprēķinātās vērtības mīnus absolūtā kļūdas robeža līdz aprēķinātā vērtība plus absolūtā kļūdas robeža.
Relatīvā kļūdas robeža raksturo aprēķinātās vērtības novirzi no faktiskās vērtības (ar ticamības līmeni 95%). To izsaka procentos kā absolūtās kļūdas attiecību pret aprēķināto vērtību. Tas nozīmē, ka faktiskā vērtība 95 gadījumos no simta atrodas intervālā, kas ir no aprēķinātās vērtības mīnus relatīvā kļūdas robeža līdz aprēķinātā vērtība plus relatīvā kļūdas robeža.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi