1. KRG010. Investīciju tipi apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām (procentos no uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14212 Izmaiņas veiktas: 29.11.2019.

  1. Rādītāji: APSTRĀDES RŪPNIECĪBA - PAVISAM, Patēriņa preču ražošana (CONS), Starppatēriņa preču ražošana (INTM), Investīciju kapitālpreču ražošana (INVE), ..., Mazie uzņēmumi (8)
  2. Investīciju tipi: Investīcijas vecās iekārtas aizvietošanai, Investīcijas ražošanas jaudas paplašināšanai, Racionalizācijas investīcijas, Investīcijas citiem mērķiem (piesārņojuma kontrolei, darba drošības paaugstināšanai u.c. ), (4)
  3. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)


 2. KRG020. Investīciju apjomu ietekmējošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām (saldo, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11358 Izmaiņas veiktas: 29.11.2019.

  1. Rādītāji: APSTRĀDES RŪPNIECĪBA - PAVISAM, Pateriņa preču ražošana (CONS), Starppateriņa preču ražošana (INTM), Investīciju kapitālpreču ražošana (INVE), ..., Mazie uzņēmumi (8)
  2. Faktori: Pieprasījums, Finanšu resursi vai gaidāmā peļņa, Tehniskie faktori, Citi faktori, (4)
  3. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement