1. KR010m. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 25019 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Gads/ Mēnesis: 1993M04, 1993M05, 1993M06, 1993M07, ..., 2021M02 (335)


 2. KR020m. Konfidences rādītāji (saldo, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 42112 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Periods: 1993M01, 1993M02, 1993M03, 1993M04, ..., 2021M02 (338)
  2. Vērtības: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, (2)
  3. Rādītāji: Konfidences rādītājs rūpniecībā, Konfidences rādītājs būvniecībā, Konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā, Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā, Patērētāju konfidences rādītājs (5)


 3. KR030m. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 148155 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Periods: 2004M01, 2004M02, 2004M03, 2004M04, ..., 2021M02 (206)
  2. Uzņēmumu lieluma grupa: VISI UZŅĒMUMI, Lielie uzņēmumi, Vidējie uzņēmumi, Mazie uzņēmumi, (4)
  3. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Ražošanas aktivitāte pēdējos 3 mēnešos (tendence), Produkcijas pasūtījumi pašreiz (līmenis), Eksporta pasūtījumi pašreiz (līmenis), ..., Finansiālais stāvoklis pēdējos 3 mēnešos (tendence) (20)


 4. KR040m. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma (saldo, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 176753 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Periods: 2004M01, 2004M02, 2004M03, 2004M04, ..., 2021M02 (206)
  2. Ražošanas pamatgrupējums: Pavisam, Patēriņa preču ražošana, Starppatēriņa preču ražošana, Investīciju kapitālpreču ražošana, Pārtikas un dzērienu ražošana (5)
  3. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Ražošanas aktivitāte pēdējos 3 mēnešos (tendence), Produkcijas pasūtījumi pašreiz (līmenis), Eksporta pasūtījumi pašreiz (līmenis), ..., Finansiālais stāvoklis pēdējos 3 mēnešos (tendence) (20)


 5. KR050c. Ražošanu ierobežojošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 26075 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Rādītāji: Apstrādes rūpniecība - pavisam, lielie uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, mazie uzņēmumi, ..., Pārtikas un dzērienu ražošana (8)
  2. Periods: 2004M01, 2004M04, 2004M07, 2004M10, ..., 2021M02 (73)
  3. Ierobežojošie faktori: Ierobežojošu faktoru nav, Nepietiekams pieprasījums, Darbaspēka trūkums, Materiālu un/vai iekārtas trūkums, ..., Citi faktori (6)


 6. KR060c. Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10378 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Rādītāji: Apstrādes rūpniecība - pavisam, lielie uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, mazie uzņēmumi, ..., Pārtikas un dzērienu ražošana (8)
  2. Periods: 2004M01, 2004M04, 2004M07, 2004M10, ..., 2021M02 (73)


 7. KR070m. Konjunktūras rādītāji būvniecībā pēc darbības veida (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 69673 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Periods: 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, ..., 2021M02 (242)
  2. Darbības veids (NACE 2. red.): Būvniecība - pavisam, Ēku būvniecība, Inženierbūvniecība, Specializētie būvdarbi, (4)
  3. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Uzņēmumu darbības aktivitāte pēdējos 3 mēnešos (tendence), Pasūtījumi būvdarbu veikšanai (līmenis), Gaidāmais nodarbināto skaits turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), ..., Saimnieciskās darbības attīstības prognozējamība (līmenis) (7)


 8. KR080c. Būvniecības izstrāde-nodrošinājums ar būvdarbiem pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc darbības veida (mēnešu skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14647 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Rādītāji: Būvniecība - pavisam, lielo uzņēmumu grupā, vidējo uzņēmumu grupā, mazo uzņēmumu grupā, ..., Specializētajos būvdarbos (43) (7)
  2. Periods: 2001M01, 2001M04, 2001M07, 2001M10, ..., 2021M02 (85)


 9. KR090m. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 55846 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Periods: 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, ..., 2021M02 (242)
  2. Darbības veids (NACE 2 red): Būvniecība - pavisam, Ēku būvniecība, Inženierbūvniecība, Specializētie būvdarbi, (4)
  3. Ierobežojošie faktori: Ierobežojošu faktoru nav, Nepietiekams pieprasījums, Slikti laika apstākļi, Darbaspēka trūkums, ..., Citi faktori (7)


 10. KR100m. Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 29351 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Saimnieciskās darbības stāvokļa izmaiņas pēdējos 3 mēnešos (tendence), Pieprasījums pēc sniegtajiem pakalpojumiem pēdējos 3 mēnešos (tendence), Gaidāmais pieprasījums pēc sniegtajiem pakalpojumiem turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), ..., Pašreizējais finansiālais stāvoklis (līmenis) (9)
  2. Periods: 2004M01, 2004M02, 2004M03, 2004M04, ..., 2021M02 (206)


 11. KR110m. Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā pa darbības veidiem (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 71600 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Sauszemes transports un cauruļvadu transports, Ūdens transports, Gaisa transports, ..., Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības (31)
  2. Periods: 2004M01, 2004M02, 2004M03, 2004M04, ..., 2021M02 (206)


 12. KR120c. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori pakalpojumu sektorā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12094 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Periods: 2004M01, 2004M04, 2004M07, 2004M10, ..., 2021M02 (73)
  2. Ierobežojošie faktori: Ierobežojošu faktoru nav, Nepietiekams pieprasījums, Darbaspēka trūkums, Telpu un/vai iekārtu trūkums, ..., Citi faktori (6)


 13. KR130m. Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā pa darbības veidiem (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 111282 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Darbības veids (NACE 2 red.): MAZUMTIRDZNIECĪBA - PAVISAM, Automobiļu un citu transportlīdzekļu pārdošana, Automobiļu apkope un remonts, automobiļu rezerves daļu, motociklu un to detaļu pārdošana, Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos un nespecializētajos veikalos, stendos un tirgos, ..., Dažādu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos; mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (6)
  2. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Uzņēmuma darbības aktivitāte pēdējos trīs mēnešos (tendence), Preču krājumi - pašreizējie (līmenis), Preču pasūtījumu apjoms piegādātājiem turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), ..., Preču pārdošanas cenu izmaiņas turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence) (8)
  3. Periods: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2021M02 (218)


 14. KR140m. Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecības uzņēmumu lieluma grupās (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 72398 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Uzņēmumu grupas pēc strādājošo skaita: MAZUMTIRDZNIECĪBA - PAVISAM, Mazie uzņēmumi (ar strādājošo skaitu 1-19 cilvēki), Vidējie uzņēmumi (ar strādājošo skaitu 20-99 cilvēki), Lielie uzņēmumi (ar strādājošo skaitu 100 un vairāk), (4)
  2. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Uzņēmuma darbības aktivitāte pēdējos trīs mēnešos (tendence), Preču krājumi - pašreizējie (līmenis), Preču pasūtījumu apjoms piegādātājiem turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), ..., Preču pārdošanas cenu izmaiņas turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence) (8)
  3. Periods: 2010M05, 2010M06, 2010M07, 2010M08, ..., 2021M02 (130)


 15. KR150c. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori mazumtirdzniecībā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8706 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Ierobežojošie faktori: Ierobežojošu faktoru nav, Nepietiekams pieprasījums, Darbaspēka trūkums, Finanšu izmaksas (t.sk. procentu likmes), ..., Citi faktori (8)
  2. Periods: 2010M07, 2010M10, 2011M01, 2011M04, ..., 2021M02 (49)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement